พูดคุย:สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เสนอแนะการปรับปรุงเพื่อเป็นบทความคุณภาพและบทความคัดสรรแก้ไข

มีข้อเสนอในส่วนเนื้อหาของบทความหน่อยน่ะครับ หัวข้อดังกล่าวคือ"ในฐานะลูก พี่ และแม่" หัวข้อ ชื่อเรื่องผมไม่มีข้อสงสัยอะไร แต่มีข้อสงสัยเนื้อหาส่วนที่ว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เดียวที่ได้ทรงกรมเป็นสูงถึงกรมหลวง โดย"กรมหลวง"มักเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ-พระเจ้าน้องนางเธอเท่านั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามักเป็น"กรมขุน" ส่วนพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามักเป็น"กรมหมื่น" นั้น มีความเข้าใจผิดพลาดสักเล็กน้อยกล่าวคือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามี ๒ ประเภท(ชั้น) ชั้นเอกคือพระราชโอรส-ธิดาประสูติจากพระมารดาที่เป็นลูกหลวง(ลูกของในหลวงนั่นเอง) นั่นคือถ้าพระมารดาเป็นพระราชธิดาในรัชกาลใดๆก็ตาม พระราชโอรส-ธิดาย่อมเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก เริ่มทรงกรมขั้นแรกที่ กรมหลวงเลย ส่วนเจ้าฟ้าอีกชั้นหนึ่งคือเจ้าฟ้าชั้นโท คือประสูติจากพระมารดาที่เป็นหลานหลวง นั่นคือถ้าพระมารดาเป็นพระราชนัดดาในรัชกาลใดๆก็ตาม พระราชโอรส-ธิดาย่อมเป็นเจ้าฟ้าชั้นโท เริ่มทรงกรมครั้งแรกเป็นกรมขุน เจ้าฟ้าทั้งสองชั้นเวลาออกพระนามอย่างเป็นทางการจะเป็น สมเด็จพระเจ้าลูก(ยา)เธอ เจ้าฟ้าฯเหมือนกัน ถ้าจะพิจารณาว่าพระองค์ไหนชั้นอะไร ต้องพิจารณาถึงพระมารดาเจ้าฟ้าพระองค์ดังกล่าวด้วยว่าเป็นลูกหลวง หรือ หลานหลวง ส่วนพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามีชั้นเดียว เริ่มทรงกรมที่กรมหมื่นนั้นถูกต้องแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธททิพยรัตนฯนั้น พระมารดาคือพระนางเจ้าสุขุมาลฯเป็นลูกหลวงพระราชธิดาในรัชกาลที่๔ ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตนฯก็เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก เริ่มทรงกรมที่กรมหลวงนั้นถูกแล้ว และก็ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์เดียวที่ได้รับพระราชทานกรมสูงถึงกรมหลวงด้วย เพราะว่ายังมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร พระราชธิดาในรัชกาลที่๕ประสูติจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวีอีกพระองค์หนึ่ง ที่ได้รับพระราชทานทรงกรมเป็นกรมหลวงเช่นกัน ความพิเศษจริงๆน่าจะอยู่ที่ชื่อเมืองที่ทั้ง ๒ พระองค์ทรงกรมมากกว่า เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตนฯได้ทรงกรมชื่อเมืองหลวง ในทางนัยยะคงเหนือกว่าเพชรบุรี ซึ่งเป็นเพียงหัวเมืองเมืองเมืองหนึ่งเป็นอย่างมาก ...คุณากฤด--บ๊ำ 09:31, 7 มกราคม 2551 (ICT)

ตอบข้อสงสัยของคุณคุณากฤตนะครับ ก่อนอื่นเลย จริงๆ แล้วเจ้าฟ้าฯ นั้นแบ่งออกเป็นสามลำดับชั้น คือเจ้าฟ้าชั้นเอก เจ้าฟ้าชั้นโท และเจ้าฟ้าชั้นตรี ครับ เจ้าฟ้าชั้นเอก และชั้นโท คุณเข้าใจดีแล้วคงไม่ต้องอธิบาย ส่วนเจ้าฟ้าชั้นตรีหมายควาถึงเจ้าฟ้าณ อื่นๆ เช่นพระราชโอรสธิดาในวังหน้า ซึ่งพระมารดาเป็นเจ้าฟ้า หรือพระมารดาเป็นเจ้า แต่ไม่ใช่เจ้าฟ้าซึ่งทรงพระกรุณายกขึ้นเป็นเจ้าฟ้า ฯลฯ ครับ

สำหรับธรรมเนียมการพระราชทานกรมเจ้านายนั้น แต่เดิมก่อนรัชกาลที่ ๑ มาจะไม่มีการเลื่อนกรม คือหมายความว่ากรมไหนกรมนั้น ขึ้นกับฐานันดรศักดิ์ เว้นแต่จะมีการเลื่อนพระอิสริยยศ เช่นได้ทรงรับพระราชบัณฑูร ก็ต้องเลื่อนขึ้นเป็นกรมพระ ฯลฯ ครับ แต่ในส่วนธรรมเนียมปัจจุบันนี้ การทรงกรมมิได้มีการกำหนดไว้แน่ชัด ว่าจะพระราชทานกรมในลำดับชั้นใด เพระสามารถทรงเลื่อนได้เสมอ พูดง่ายๆ คือไม่มีการกำหนดต่ำสุด แต่กำหนดชั้นสูงไว้ดังนี้ครับ 1.พระบรมวงศ์ ที่ทรงศักดิ์เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ทรงกรมได้ทุกลำดับชั้น 2.พระบรมวงศ์ ชั้นพระพี่ยา พระพี่นาง ทรงกรมได้ถึงกรมพระ 3.พระบรมวงศ์ที่ทรงพระชนม์น้อยกว่า ทรงกรมได้ถึงกรมหลวง 4.พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และพระสัมพันธวงศ์เธอ (ลูกวังหน้าและวังหลัง) ทรงกรมได้สูงสุดถึงกรมขุน มียกเว้นแค่เพียงพระองค์เดียวคือพระองค์เจ้าลูกวังหลัง ได้เป็นกรมหลวง 5.พระอนุวงศ์นอกจากนั้น ทรงกรมได้เพียงกรมหมื่น สังเกตจากตอนเริ่มพระราชทาน พระราชนิยมในรัชกาลที่ ๕ จะพระราชทานกรมโดยให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า เป็นกรมขุน และพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า เป็นกรมหมื่น นะครับ ส่วนสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นั้นทรงรับพระราชทานกรมในรัชกาลที่ ๖ มิใช่รัชกาลที่ ๕ ครับ ดังนั้นการพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ฯ ทรงกรมถึงกรมหลวง จึงนับว่าเป็นพิเศษมาก หวังว่าจะด้ไขข้อข้องใจให้คุณคุณากฤตได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ ขอขอบพระคุณ --Oh~my goDnesS 18:00, 1 เมษายน 2551 (ICT) ควรจะแยกออกจากกันนะครับระหว่างอ้างอิงและเชิงอรรถ เพราะเท่าที่ดูบางอันก็เป็นการอ้างอิง และบางอันก็เป็นเชิงอรรถ บางครั้งเชิงอรรถก็น่าจะต้องใส่อ้างอิงด้วยนะครับ--  ~ ScorpianPK | คุยแค่ "คลิก" 13:31, 7 มีนาคม 2007 (UTC)

แล้วแบ่งยังไงครับ ในเมื่อมันอยู่ใน ref เหมือนกันหมด--Bond the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee => คุยคุ้ยเขี่ย 13:53, 7 มีนาคม 2007 (UTC)
ผมว่าน่าจะแยกออกมาเหมือน ref ครับ เช่น เมื่อมีพระชนมายุได้ประมาณ ๑๗ พรรษา จากหลักฐานที่ปรากฏพระองค์ทรงเป็นเจ้านายชั้น "ลูกหลวง" พระองค์ที่สอง <เชิงอรรถ>พระองค์แรกคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชานราธิราชบุตรี </เชิงอรรถ> ทำนองนี้ครับ แต่รอถามความเห็นคนอื่นอยู่ แล้วคุณ Octahedron80 มีความเห็นว่ายังไงครับ --  ~ ScorpianPK | คุยแค่ "คลิก" 14:00, 7 มีนาคม 2007 (UTC)
ตอนนี้คิดว่าเบื้องต้นน่าจะเปลี่ยนหัวข้อเป็น เชิงอรรถและอ้างอิง ครับผม --  ~ ScorpianPK | คุยแค่ "คลิก" 12:34, 8 มีนาคม 2007 (UTC)

อยากจะถามผู้เขียนบทความค่ะว่า อ้างอิงกับเชิงอรรถมีความแตกต่างกัน ไม่น่าจะนำมาใช้ร่วมกันได้ และอยากจะถามว่า ในเมื่อมันมีข้อผิดพลาดตรงจุดนี้และจุดอื่นๆ แล้วทำไมถึงได้เป็นบทความคุณภาพคะ? [S]om-[N]oghook-bah-zaa 13:25, 12 มีนาคม 2007 (UTC)

อ้างจาก วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เชิงอรรถกับอ้างอิงยังแยกออกจากันไม่ได้ครับ จึงต้องใส่รวมกันไว้

สำหรับส่วนที่คุณ Kid The Magician กล่าวว่าเป็นข้อผิดพลาด ก็ตรงไหนล่ะครับที่เป็นข้อผิดพลาด รบกวนช่วยชี้แจงแถลงไขให้ได้ทราบด้วยครับ เพื่อที่จะได้ตอบถูกต้องตรงจุดคำถาม และหากว่าเป็น ข้อผิดพลาด ไม่ว่าที่ จุดนี้หรือจุดไหน ก็พร้อมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงครับ --Oh~my goDnesS 14:54, 12 มีนาคม 2007 (UTC)

ตอนนี้บทความนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะผ่านการเป็นบทความคุณภาพหรือไม่อยู่ครับ ยังไม่ได้เป็นบทความคุณภาพนะครับผม ซึ่งเรื่องอ้างอิง และ เชิงอรรถ ตอนนี้เป็นปัญหาเชิงเทคนิค และอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขครับ ซึ่งไม่น่าจะเป็นความบกพร่องของบทความโดยตรงครับผม ยังไงช่วยกันเสนอแนะและช่วยกันปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของบทความได้นะครับ--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิก" 15:24, 12 มีนาคม 2007 (UTC)

เรื่องชื่อบทความแก้ไข

สำหรับหัวข้อบทความในวิกิพีเดียนี้ ขอเลือกใช้ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระองค์นี้กับสมเด็จพระราชปิตุจฉาฯ พระองค์ปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็น สมเด็จพระมเหสี ในรัชกาลที่ ๕ ย้ายออกจากหน้าหลัก เขียนโดย ผู้ใช้:Oong --  ~ ScorpianPK | คุยแค่ "คลิก" 16:40, 9 มีนาคม 2007 (UTC)

หัวข้อของบทความแก้ไข

 1. เท่าที่อ่านนะครับพบว่าหัวข้อ ทรงพระเยาว์, พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี, สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า พระอัครราชเทวี, พระอิสริยยศ นี่น่าจะเอามารวมกันไว้เป็นหัวข้อใหญ่ พระประวัติ ดีไหมครับ แล้งจึงแบ่งย่อยให้เป็นหัวข้อย่อย ๆ ลงมาครับ เพราะหัวข้อที่กล่าวมา กล่าวถึงประวัติทั้งนั้นครับ คนอื่นว่ายังไงครับ --  ~ ScorpianPK | คุยแค่ "คลิก" 16:55, 9 มีนาคม 2007 (UTC)
 2. และจากที่ดูหัวข้อย่อยต่างๆของบทความนี้นั้น ดูแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่านแล้วมันแปลกๆ ควรจะใช้คำที่ดีกว่านี้สักหน่อยนะคะ [S]om-[N]oghook-bah-zaa 13:35, 12 มีนาคม 2007 (UTC)
  • สำหรับหัวข้อนั้น ผมตรวจดูแล้วมีทั้งหมด หัวข้อ คือ พระประวัติ ประสูติ พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี กับพระราชกิจ ในฐานะลูก พี่ และแม่ สวรรคต เชิงอรรถและอ้างอิง ดูเพิ่ม ก็ไม่เห็นมีหัวข้อไหนแปลกๆ นี่ครับ ถ้าคุณKid The Magician มีข้อเสนอแนะก็รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ --Oh~my goDnesS 14:56, 12 มีนาคม 2007 (UTC)
   • ได้มีการปรับปรุงหัวข้อบางส่วนแล้วครับ ฝากดูด้วยนะครับว่าเหมาะสมยังครับผม --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิก" 13:25, 15 มีนาคม 2007 (UTC)

ดูเพิ่มแก้ไข

ฐานะในการสืบราชสันตติวงศ์ ตามกฏมณเฑียรบาลแก้ไข

ขอโทษ - ผมไม่เก่งราชาศัพท์. ขอเสนอแนะว่าบทความควรระบุว่า ลูกหลานของ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี มีฺ์ฐานะอย่างไรในการสืบราชสันตติวงศ์ เท่่าที่เข้าใจ ลูกหลานของ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี มีีฺ์ฐานะรองจาก ลูกหลานของ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ซึ่งก็มีีีฺ์ฐานะรองจาก ลูกหลานของ สมเด็จพระนางเจ้า เสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ. เข้าใจถูกมั้ย? Patiwat 22:03, 25 มีนาคม 2007 (UTC)

Patiwat ชอบเอา TKNS มาอ้าง ชอบยกหาง TKNS ว่าเจ๋ง Patiwat ก็ ลอกจาก TNKS มาเขียนสิ อย่าลืมโพสต์ลิงก์ไปที่ TKNS ฉบับแปลไทยด้วยนะ
ปล. เมื่อไหร่ Patiwat จะเอา TKNS ตอนที่ 16 "ผัวเมียละเหี่ยใจ" มาปล่อยซักที หรือว่ายังแต่งไม่เสร็จ แฟนๆ รออ่านอยู่ รู้มั้ย tawitaP 01:16, 26 มีนาคม 2007 (UTC)
 • งงครับ วิกิิพีเดียไม่น่าจะเป็นที่ด่ากันเลย แต่ใหนๆโดนกล่าวหาแล้วก็ขอแก้ตัวว่า ผมไม่ใช่บุคคลนิรนามผู้แปลTKNS! Patiwat 05:30, 26 มีนาคม 2007 (UTC)
 • แล้วก็งงอีกว่าทำไม่ทุกเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน จะต้องมีคนอ้างอิงหรือต่อว่า TKNS ตลอด มันผิดนักหรือที่ผมอยากรู้เรื่อง การสืบราชสันตติวงศ์? นี้เคยเป็นประเด็นสำคัญมา่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ไทย อย่างตอน ร.6 -> ร.7 หรือ ร.7 -> ร.8. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ หมวดที่ 4 (ว่าด้วยลำดับชั้นผู้ควรสืบราชสันตติวงศ์) มาตรา 9 ระบุลำดับชั้นเชื้อพระบรมราชวงศ์ซึ่งควรจะสืบราชสันตติวงศ์ ในหลักการ แต่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ลูกหลานของพระภรรยาเจ้าของ ร.5 แต่ละองค์ มีลำดับชั้นเชื้ออย่างไร. Patiwat 05:49, 26 มีนาคม 2007 (UTC)

มีเว็บที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการศึกษาสถาบันกษัตริย์ในเชิงวิชาการ/ประวัติศาสตร์ โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับเรื่อง การสืบราชสันตติวงศ์ มีอยู่พอสมควร เช่น

-- bact' 06:54, 26 มีนาคม 2007 (UTC)

 • และควรพูดถึงในบทความนี้ด้วยมั้ย? ลูกหลานของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี ก็เคยมีระดับสูงในลำดับชั้นผู้ควรสืบราชสันตติวงศ์. Patiwat 08:53, 26 มีนาคม 2007 (UTC)
  • คุณปฏิวัติครับ ก่อนอื่นใดที่ผมจะตอบว่าบทความเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีฯ นี้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชสิทธิ์ในการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระราชโอรสและพระราชนัดดาสายพระองค์ท่านหรือไม่นั้น ผมขอพูดคุยกับคุณปฏิวัติเสียก่อน (คาดว่าอ่านถูกนะครับ ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วย เพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเอามากๆ) ผมเข้าใจดีว่าการพูดของคุณปฏิวัติเป็นความพูดโดย "น่าจะ" มีพื้นฐานของความหวังดีเป็นที่ตั้งจึงได้ช่วยกรุณาติเตียนและพยายามที่จะแก้ไขให้บทความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดดังนี้ ก็ต้องขอแสดงความขอบพระคุณต่อคุณปฏิวัติด้วย ที่ได้กรุณาเข้ามาวิจารณ์บทความนี้ ซึ่งผมขอยอมรับว่าโดยส่วนมากแล้วเป็นตัวผมเองที่เขียน เพราะฉะนั้นความผิดพลาดใดๆ ทีเกิดขึ้นย่อมจะเป็นความผิดพลาดของผมแต่เพียงผู้เดียว หาใช่ท่านอื่นด้วยไม่ แต่คุณปฏิวัติครับคุณไม่รู้จักที่จะพูดดีๆ บ้างหรือครับ ผมเคยอ่านคำวิจารณ์ของคุณในบทความอื่นๆ มาแล้ว และแทบจะทุกครั้งที่ปล่อยผ่านไป โดยความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของตัว (อาจจะเห็นแก่ตัวไปหน่อย แต่ก็รู้สึกดังนี้จริงๆ ทั้งยังโดยมีความเชื่อว่าคุณมีพื้นฐานเจตนารมณ์อันดีเป็นของยืนพื้น) อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้เข้ามาวิจารณ์การเขียนของผมในบทความนี้ ผมอดไม่ได้จริงๆ ที่จะรู้สึกว่า คุณทำตัวเป็นเจ้าพระเดชนายพระคุณเกินไป การเขียนของคุณมิใช่ในลักษณาการแห่งการแนะนำหรือเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบทความ แต่เป็นการถามในน้ำเสียงที่ดูหมิ่นเหยียดเยาะ ผมคิดว่าคุณเองก็ทราบดีเท่าๆ กับที่ผมทราบว่าสายพระราชสกุลอันสืบเนื่องลงมาตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลฯ นั้นมีฐานะเช่นไรในการสืบราชสันตติวงศ์ ถ้าผมมิได้ตีความประสงค์ของคุณผิด คุณต้องการที่จะกล่าวว่า ไม่รู้หรอว่าลูกหลานของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ มีลำดับที่เท่าไหร่ในการสืบราชสันตติวงศ์ มิใช่สมควรมีมั้ยอย่างที่คุณยกเป็นคำพูดมา ทั้งผมขอยืนยัน ณ จุดนี้ว่าผมไม่เห็นเป็นของจำเป็นที่จะต้องใส่บทความที่เกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ์ลงไปในเนื้อหาบทความๆ นี้ เพราะไม่เกี่ยวกับพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยตรง การมีหรือไม่มีเนื้อหาในส่วนพระราชสิทธิ์ของพระทายาทในการสืบราชบัลลังก์ไม่ทำให้บทความนี้เสียความสมบูรณ์ไป ดังนั้นผมต้องขอเรียนกับคุณโดยตรงว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มเนื้อความตรงส่วนนี้ลงในบทความครับ
  • อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือลักษณะการพูดของคุณ คุณปฏิวัติเองน่าจะทราบดีว่าการเข้ามาเขียนวิกิพีเดียไม่มีใครได้รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ล้วนมาเขียนเพระอยากเขียนและตั้งใจที่จะเขียน การพูดของคุณ ต้องขออภัยจริงๆ ที่จะต้องพูดตรงๆ ว่า เป็นการทำลายน้ำใจกันอย่างร้ายแรงและรุนแรง ผมทราบดีว่าคงจะไม่สามารถเปลี่ยนใจคุณได้ มิให้พูดเช่นนี้กับใครอีก แต่ก็ได้แต่ขอร้องคุณว่าอย่าได้ทำลายวิกิพีเดียไทยซึ่งกำลังพยายามจะเติบโตต่อไปให้มากกว่านี้ การมีคนอย่างคุณซึ่งไม่เคยเขียนเอาแต่ติเตียนตำหนิ (หรืออย่างที่พูดเป็นสุภาษิตว่า "มือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำ) เป็นการผลักดันวิกิพีเดียไทยให้ถอยถดลดหลังลงสู่ลำคลองจริงๆ
  • ส่วนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์นั้น มิใช่ว่าจะพูดกันไม่ได้ ถ้าคุณสนใจใฝ่ศึกษาจริงๆ ทำไมเรื่องแค่นี้จะหาไม่ได้ ลองดู "จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย" ก็น่าจะพอหาได้แล้ว หรือถ้าคุณยังไม่พอใจ ต้องการรายพระนามาภิไธย และพระนามพระรัชทายาทที่จะสืบราชบัลลังก์ 5 พระองค์แรกก็บอกมาเลยครับ เดี๋ยวผมจะเขียนเอาไปให้ Oh~my goDnesS 09:59, 26 มีนาคม 2007 (UTC)
   • อุ้ย ใจเย็น ๆ ครับผม ผมเห็นด้วยนะครับ ว่าไม่มีเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ไม่ทำให้บทความนี้ดูเสียหายอะไรสักนิดครับ ส่วนคุณปฏิวัติ ก็คงมีคนเตือนเรื่องภาษาไปหลายรอบแล้ว ไม่ใช่คนเดียวด้วย แต่เห็นว่าเขากำลังจะพยายามปรับปรุงอยู่ ก็ให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันครับผม --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิก" 12:11, 26 มีนาคม 2007 (UTC)

ว่ากันตามจริง ผมว่าคุณ Patiwat เขาก็เขียนและแก้อยู่หลายบทความนะครับ รวมถึงการตรวจสอบการอ้างอิงต่าง ๆ (เท่าที่กดประวัติดู) แต่ถึงใครก็ตาม แม้จะไม่ได้เขียนหรืแก้ หากแต่ได้ตั้งข้อสังเกต/คำถาม/ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เท่านี้ก็ควรจะถือเป็นประโยชน์ต่อสารานุกรมแล้วครับ เราทุกคนต่างก็อาสากันมาทำตรงนี้ - และก็ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เดียวกันเหมือน ๆ กัน - ผมเห็นว่าใครชอบใครถนัดอะไรก็ทำเรื่องนั้นไป - การตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์มันอยู่คู่กับการทำงานอยู่แล้ว ขาดจากกันไม่ได้ (ไม่งั้นก็คงเหมือนบ้านหนึ่งเมืองหนึ่ง ที่ผู้ปกครองพร่ำบอกว่าตนเป็นคนดีทำดี แต่ไม่เคยพร้อมให้ถูกตรวจสอบเสียที) ภาษาสารเป็นเรื่องของรสนิยม ขอเพียงคัดแต่สาระ-ไม่เอามาเป็นเรื่องส่วนตัว-มีความอดทนอดกลั้นต่อกัน-เอาใจเขามาใส่ใจเรา เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ ทุก ๆ ท่าน ขอบคุณครับ -- bact' 07:40, 15 พฤษภาคม 2007 (UTC)

ส่วนเรื่อง ไม่มี ก็ไม่ทำให้บทความเสียหาย เห็นด้วยครับ / แต่การจะ มี ก็ไม่ทำให้เสียหายเช่นกัน ใช่ไหมครับ ? ผมคิดว่านี่ไม่ใช่ประเด็นอะไรเลย ก็เหมือนบทความอื่นทั่วไป ถ้าใส่ได้มีอ้างอิง ก็ใส่ เท่านั้นเอง (คุณ Patiwat เสนอมาว่าควรมี แต่เขายังหาข้อมูลมาใส่เองไม่ได้ ก็เลยถามคนอื่น แต่ถ้าคนอื่นไม่ใส่ และเขาใส่เองไม่ได้ ก็เท่ากับไม่มีอะไรให้ใส่ - ก็ปล่อยให้ข้อเสนอนั้นรอไป) -- bact' 07:40, 15 พฤษภาคม 2007 (UTC)

กลับไปที่หน้า "สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี"