พูดคุย:พระโพธิธรรม

Active discussions

ย้ายจากในบทความแก้ไข

"ข้อมูลบทความดูจะไม่ค่อยถูกต้องนักเกี่ยวกับสถถานที่ ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า เมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในยุคหลังพระพุทธเจ้าประมาณห้าร้อยปี สืบมาถึงยุคท่านโพธิธรรมซึ่งก็ต่อมาอีกกว่าห้าน้อยปีนั้น คือเมืองคันธาราท ถ้าเทียบแผนที่ปัจจุบันก็อยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน มีชื่เรียกในปัจจุบันว่ากันดาฮาร์ เป็นเมืองที่มีพระพุทธรูปบามิยันที่แกะจากหินภูเขานาดใหญ่ ที่พวกรัฐบาลตอลิบานเอาปืนใหญ่ยิงทิ้งนั่นเอง เมืองนี้เมื่อตอนพระถึงซำจั๋งไปถึงนั้นพระพทูศาสนายังรุ่งเรื่องอยู่มาก มีพระสงฆ์จำนวนมาก และเมืองนี้ถูกปกครองโดยพวกกรีก ที่ยกทัพมาโดยอเล็กซานเดอร์มหาราช จึงเป็นจุดเริ่มให้พวกกรีกสร้างพระพุทธรูปขึ้น และเป็นที่มาของหนังสือมิลินทปัญหาด้วย ในตอนนี้เรายังได้ยินชื่อเมืองกันดาฮาร์บ่อยๆ เพราะพวกทหารตะวันตกที่เข้าไปยังสู้รบกับพวกมุสลิมตอลิบานอยู่ที่นั่น ส่วนพระพุทธรุ)ก็มีการเก็บเศษซากมาบูรณะกันอยู่ ยังมีชุมชนชาวพุทธเล็กๆเหลืออยู่ที่นั่นหลังจากการฆ่าล้างของตาลีบัน ท่านโพธิธรรมจึงมีตาสีฟ้า มีมีรูปร่างไม่ต่างจากพวกอัฟกานิสถานในปัจจุบัน เพราะท่านเป็นคนที่นั่นเอง ซึ่งมีสายเลือดใกล้เคียงกับพวกฝรั่ง ถือว่าเป็นสายอารยันพวกหนึ่ง

"ท่านโพธิธรรมหนีออกจากคันธราท ก็เพราะกองทัพมุสลิมยกมาตีอถบนั้นย่อยยับ ฆ่าล้างสังคมพุทธไปตลอดแนวจากเปอร์เซียจนถึงอินเดีย คนศาสนาพุทธที่เคยไปเจริญถึงตะวะนออกกลาง ปาเลสไตน์ สูญหายไปหมดสิ้น" -ธวัชชัย 10:06, 16 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "พระโพธิธรรม"