พูดคุย:พระยศเจ้านายไทย

Active discussions

แต่ (ไม่ใช่ "แด่") แปลว่า จาก ฉะนั้น คำว่า "ประสูติแต่" คือ "ประสูติจาก"

สยามมกุฎราชกุมาร และ สยามบรมราชกุมารีแก้ไข

สยามบรมราชกุมาร และ สยามบรมราชกุมารี มีพระอิสริยศักดิ์เทียบเท่าตำแหน่งไหน ScorpianPK 13:52, 12 สิงหาคม 2006 (UTC)

สยามมกุฎราชกุมาร เป็นตำแหน่งรัชทายาท

สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าฟ้าที่ได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ ไม่ใช่ตำแหน่งครับ

(เพิ่มเติม พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนา (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา)

--Dora1999 (First) 10:37, 18 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ชื่อบทความแก้ไข

บทความนี้ค่อนข้างเขียนไปทาง รายพระนามเจ้านายที่มีพระยศ มากกว่า ส่วนการเฉลิมพระยศเจ้านาย น่าจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้แทนครับ --Horus | พูดคุย 16:21, 12 มกราคม 2559 (ICT)

กลับไปที่หน้า "พระยศเจ้านายไทย"