พูดคุย:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ข้อมูลบางประการไม่เป็นพระเกียรติยศ ขอได้โปรดพิจารณาระมัดระวัง


สิ่งที่ได้ถูกเขียนไว้ในบทความนี้ในอดีต ข้าพเจ้าก็ไม่เคยอ่าน แต่โดยหลักการแล้ว ขอคัดค้านคำพูดด้านบนที่ให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น

หน้าที่หลักของสารานุกรมคือการใฝ่ค้นหาความจริงและนำมาเผยแพร่ ไม่ว่าความจริงนั้น จะถูกต้องตามรสนิยม หรือความคิดคติของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากพระเกียรติยศมีความสำคัญกว่าการค้นหาความจริง ข้าพเจ้าขอให้ท่านเลิกแก้ไขหรือเขียนบทความในสารานุกรมนี้จะเป็นดีกว่า

ไม่มีมนุษย์คนใดๆ ไม่ว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆ มีความสำคัญมากกว่าความจริง หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง -"75 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง"

การให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่ง แต่การเขียนถึงบุคคลผู้เสียชีวิตไปแล้ว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะผู้สิ้นชีพไปแล้วไม่อาจมาแก้ต่างให้ตนเองได้ หากข้อมูลที่นำมาเขียนเป็นเพียง "คำร่ำลือ" หรือ "เขาว่ากันว่า" โดยปราศจากการอ้างอิงที่หนักแน่น ก็ย่อมไม่สมควร นอกจากนี้ ในแง่ของกฎหมาย การหมิ่นประมาทกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียง เกียรติยศ ของผู้สิ้นชีพไปแล้ว ก็ยังคงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโดยทายาทผู้ตายเป็นเจ้าทุกข์ การเขียนข้อความใดๆ จึงพึงมีหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจน ลำพังคำนินทาต่อๆ กันมา หรือการคาดเดาเอาเอง คงไม่หนักแน่นเพียงพอจะนับเป็นหลักฐานที่แน่นหนาทางวิชาการซึ่งจะนำไปถูกอ้างอิงได้ หาไม่แล้ว วิกิพีเดียก็จะกลายเป็นเพียงกระดานสนทนาธรรมดาๆ

--พระราชอิสริยยศ--

ไม่มีข้อมูลเลย ฤ ?

กลับไปที่หน้า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"