พูดคุย:ปัญญาประดิษฐ์

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Crystal kcontrol.svg ปัญญาประดิษฐ์ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิไอที โดยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพ รวบรวมเรื่องราวเนื้อหาสาระ ครอบคลุมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เน็ตเวิร์ก ซอฟต์แวร์
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ สามารถดูวิธีการที่หน้าโครงการวิกิไอที และสถานีย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

นิยามของปัญญาประดิษฐ์แก้ไข

ตรงในส่วน "หมายเหตุ" ของแต่ละนิยามของปัญญาประดิษฐ์ ถูกเขียนโดย anonymous user ผมยังไม่แน่ใจว่ามีความถูกต้องมากแค่ไหน รวมทั้งในส่วนของ คำอธิบายอย่างย่อ ในแต่ละสาขาย่อยด้วย อาจยังไม่ถูกต้อง หรือไม่ครอบคลุม รวมทั้งรูปแบบที่ยังดูรกอยู่มาก ต้องขอเวลาตรวจสอบ-แก้ไขก่อนครับ -- จุง 08:04, 27 มี.ค. 2005 (UTC)

กลับไปที่หน้า "ปัญญาประดิษฐ์"