พูดคุย:ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

mai mee "{{Airport frame}}" แก้ไข

I hope somebody had already translated the frame for : {{Airport frame}}" - so that's going to be very handy !!

Mori Riyo 09:00, 26 กรกฎาคม 2007 (UTC)


Got it now !! Gieng dzang !! Mori Riyo
กลับไปที่หน้า "ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ"