เรารักพระเจ้าอยู่หัว
วิกิพีเดีย:บาเบล
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
zhผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่
這個用戶的母語中文
这个用户的母语中文
th-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับพื้นฐาน
This user is able to contribute with a basic level of Thai.
ja-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับพื้นฐาน
この利用者は簡単な日本語ができます。
ผู้ใช้ตามภาษา

ผู้ใช้คนนี้สามารถช่วยเหลือในภาษาอังกฤษและภาษาจีน สามารถอ่านภาษาไทยได้นิดหน่อย (แต่ช้าหน่อยเพราะต้องใช้ดิกชันนารีช่วย)

誠恭祝 / Wishes แก้!!! 泰王陛下萬壽無疆 !!!


!! 詩后九千歲萬福永康 !!
!! LOVE LONG LIVE TO
THEIR MAJESTY THE KING AND THE QUEEN
OF THAILAND !!
FAQ / ภาษา-ไทย แก้

Geographic Interests / ภูมิศาสตร์ แก้

Arts Interests แก้

ไฟล์:VicSweden.JPG

Technical interests แก้


Movie interests แก้


History interests แก้

Many More แก้

ไปหาหน้าผู้ใช้ที่สำคัญ แก้

My Study Interests แก้

 • Number of articles in Thai Wikipedia:163,742.

LANGUAGE / ภาษา แก้

English ไทย 中文 พินอิน
Hànyǔ Pīnyīn
Khmer ภาษาเขมร 高棉文 Gāo Mián Wén
Chinese ภาษาจีน 中文 Zhōng Wén
Wuu-yu ภาษาอู๋ 吳語 Wú Yü(3)
Korean ภาษาเกาหลี 韓國文 Hán Guó Wén
Japanese ภาษาญี่ปุ่น 日文 Rì Wén
Vietnamese ภาษาเวียดนาม 越南文 Yuè Nán Wén

No, I do not know all of them, of course - but I want to know some of them !


แหล่งข้อมูลอื่น :: ext. links แก้

I love to study ภาษาไทย especially ! แก้

CHINESE DYNASTIES / ราชวงจีน แก้

English ไทย 中文 พินอิน
Hànyǔ Pīnyīn
Tang Dynasty ราชวงศ์ถัง 唐代 Táng Daì
Song Dynasty ราชวงศ์ซ่ง 宋代 Sòng Daì
Liao Dynasty ราชวงศ์เหลียว 遼代 Liaó Daì
Yuan Dynasty ราชวงศ์หยวน 元代 Yuán Daì
Ming Dynasty ราชวงศ์หมิง 明代 Míng Daì
Qing Dynasty ราชวงศ์ชิง 清代 Qīng Daì

Thai Consonants แก้

Thai  
ISO k k̄h ḳ̄h kh k̛h ḳh ng c c̄h ch s
 
Thai  
ISO c̣h ṭ̄h ṯh t̛h d t t̄h
 
Thai
ISO th ṭh n b p p̄h ph f p̣h m y
 
Thai
ISO r v l ł w ṣ̄ s̛̄ x

Vowels แก้

Thai –ั  ำ –ิ –ี –ึ –ื –ุ –ู
ISO a ā å i ī ụ̄ u ū
Thai ฤๅ ฦๅ
ISO e æ o ı v ł łɨ w x

สระเดี่ยว แก้

  ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนหลัง
ปากเหยียด ปากเหยียด ปากห่อ
สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว
ลิ้นยกสูง [ i ]
-ิ
[ ]
-ี
[ ɯ ]
-ึ
[ ɯː ]
-ื
[ u ]
-ุ
[ ]
-ู
ลิ้นกึ่งสูง [ e ]
เ-ะ
[ ]
เ-
[ ɤ ]
เ-อะ
[ ɤː ]
เ-อ
[ o ]
โ-ะ
[ ]
โ-
ลิ้นกึ่งต่ำ [ ɛ ]
แ-ะ
[ ɛː ]
แ-
    [ ɔ ]
เ-าะ
[ ɔː ]
-อ
ลิ้นลดต่ำ [ a ]
-ะ, -ั
[ ]
-า
       

จากตารางสามารถอธิบายถึงเสียงสระเดี่ยวในภาษาไทยตามตำราคือ

 • [i] (อิ) ลิ้นส่วนหน้ายกสูง ปากเหยียด เสียงสั้น
 • [iː] (อี) ลิ้นส่วนหน้ายกสูง ปากเหยียด เสียงยาว
 • [ɯ] (อึ) ลิ้นส่วนกลางยกสูง ปากเหยียด เสียงสั้น
 • [ɯː] (อือ) ลิ้นส่วนกลางยกสูง ปากเหยียด เสียงยาว
 • [u] (อุ) ลิ้นส่วนหลังยกสูง ปากห่อ เสียงสั้น
 • [uː] (อู) ลิ้นส่วนหลังยกสูง ปากห่อ เสียงยาว
 • [e] (เอะ) ลิ้นส่วนหน้ากึ่งสูง ปากเหยียด เสียงสั้น
 • [eː] (เอ) สิ้นส่วนหน้ากึ่งสูง ปากเหยียด เสียงยาว
 • [o] (โอะ) ลิ้นส่วนหลังกึ่งสูง ปากห่อ เสียงสั้น
 • [oː] (โอ) ลิ้นส่วนหลังกึ่งสูง ปากห่อ เสียงยาว
 • [ɤ] (เออะ) ลิ้นส่วนกลางระดับกลาง ปากกึ่งเหยียด เสียงสั้น
 • [ɤː] (เออ) ลิ้นส่วนกลางระดับกลาง ปากกึ่งเหยียด เสียงยาว
 • [ɔ] (เอาะ) ลิ้นส่วนหลังกึ่งต่ำ ปากห่อ เสียงสั้น
 • [ɔː] (ออ) ลิ้นส่วนหลังกึ่งต่ำ ปากห่อ เสียงยาว
 • [ɛ] (แอะ) ลิ้นส่วนหน้าเกือบต่ำ ปากเหยียด เสียงสั้น
 • [ɛː] (แอ) ลิ้นส่วนหน้าเกือบต่ำ ปากเหยียด เสียงยาว
 • [a] (อะ) ลิ้นส่วนหน้าลดต่ำ ปากเหยียด เสียงสั้น
 • [aː] (อา) ลิ้นส่วนหน้าลดต่ำ ปากเหยียด เสียงยาว

พยัญชนะ แก้

  ริมฝีปาก
ทั้งสอง
ริมฝีปากล่าง
-ฟันบน
ปุ่มเหงือก หลังปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน ผนังคอ
เสียงกัก [ p ]
[ pʰ ]
ผ,พ,ป
[ b ]
  [ t ]
ฏ,ต
[ tʰ ]
ฐ,ฑ*,ฒ,ถ,ท,ธ
[ d ]
ฎ,ฑ*,ด
    [ k ]
[ kʰ ]
ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ
  [ ʔ ]
**
เสียงนาสิก   [ m ]
    [ n ]
ณ,น
      [ ŋ ]
 
เสียงเสียดแทรก   [ f ]
ฝ,ฟ
[ s ]
ซ,ศ,ษ,ส
        [ h ]
ห,ฮ
เสียงกึ่งเสียดแทรก       [ t͡ɕ ]
[ t͡ɕʰ ]
ฉ,ช,ฌ
     
เสียงรัวลิ้น       [ r ]
       
เสียงเปิด         [ j ]
ญ,ย
  [ w ]
 
เสียงข้างลิ้น       [ l ]
ล,ฬ
       
* ฑ สามารถออกเสียงได้ทั้ง [tʰ] และ [d] ขึ้นอยู่กับคำศัพท์
** เสียง [ʔ] มีปรากฏอยู่ในคำที่มีสระเสียงสั้นและไม่มีพยัญชนะสะกด

เสียงสัทอักษรพยัญชนะในภาษาไทย มีอยู่ด้วยกัน 21 เสียงดังต่อไปนี้

 • [p] [ป] เสียงกัก ฐานริมฝีปาก สิถิล อโฆษะ
 • [pʰ] [พ] เสียงกัก ฐานริมฝีปาก ธนิต อโฆษะ
 • [b] [บ] เสียงกัก ฐานริมฝีปาก สิถิล โฆษะ
 • [t] [ต] เสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก สิถิล อโฆษะ
 • [tʰ] [ท] เสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก ธนิต อโฆษะ
 • [d] [ด] เสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก สิถิล โฆษะ
 • [ʨ] [จ] เสียงกัก ฐานเพดานแข็ง สิถิล อโฆษะ
 • [ʨʰ] [ช] เสียงกัก ฐานเพดานแข็ง ธนิต อโฆษะ
 • [k] [ก] เสียงกัก ฐานเพดานอ่อน สิถิล อโฆษะ
 • [kʰ] [ค] เสียงกัก ฐานเพดานอ่อน ธนิต อโฆษะ
 • [ʔ] [อ] เสียงกัก ฐานเส้นเสียง
 • [m] [ม] เสียงนาสิก ฐานริมฝีปาก
 • [n] [น] เสียงนาสิก ฐานปุ่มเหงือก
 • [ŋ] [ง] เสียงนาสิก ฐานเพดานอ่อน
 • [r] [ร] เสียงรัวลิ้น ฐานปุ่มเหงือก
 • [f] [ฟ] เสียงเสียดแทรก ฐานริมฝีปากกับฟัน
 • [s] [ซ] เสียงเสียดแทรก ฐานปุ่มเหงือก
 • [h] [ฮ] เสียงเสียดแทรก ฐานเส้นเสียง
 • [j] [ย] เสียงเปิด ฐานเพดานอ่อน
 • [w] [ว] เสียงเปิด ฐานริมฝีปาก-เพดานอ่อน
 • [l] [ล] เสียงข้างลิ้น ฐานปุ่มเหงือก

COUNTRY / ประเทศ แก้

I have been to (so far) -

English ไทย 中文 พินอิน
Hànyǔ Pīnyīn
China ประเทศจีน 中國 Zhōng Guó
Japan ญี่ปุ่น 日本 Rì Běn
Australia ออสเตรเลีย 澳大利亞 Aò Dà Lì Ya
Indonesia อินโดนีเซีย 印度尼西亞 Yìn Dù Ní Xī Ya
India อินเดีย 印度 Yìn Dù
Viet Nam เวียดนาม 越南 Yuè Nán
Paris ปารีส 巴黎 Bā Lí
France ประเทศฝรั่งเศส 法國 Fà Guó
Europe ทวีปยุโรป 歐洲 Oū Zhōu
Malaysia ประเทศมาเลเซีย 馬來西亞 Mǎ Lái Xī Ya
Thailand ประเทศไทย 泰國 Taì Guó

& many many more country translations here: รายชื่อประเทศ

DAY / วัน แก้

English ไทย Thai
Transliteration
中文 พินอิน
Hànyǔ Pīnyīn
Monday (Moon) จันทร์ jan 星期一 Xīng Qí Yī
Tuesday (Mars) อังคาร ang-kaan 星期二 Xīng Qí È
Wednesday (Mercury) พุธ póot 星期三 Xīng Qí Sān
Thursday (Jupiter) พฤหัสบดี prí-hàt-bà-dee 星期四 Xīng Qí Sì
Thursday (Jupiter) พฤหัส prí-hàt 星期四 Xīng Qí Sì
Friday (Venus) ศุกร์ sòok 星期五 Xīng Qí Wǔ
Saturday (Saturn) เสาร์ săo 星期六 Xīng Qí Lìü
Sunday (Sun) อาทิตย์ aa-tít 星期日 Xīng Qí Rì

MONTH / เดือน แก้

English ไทย Thai
Transliteration
中文 พินอิน
Hànyǔ Pīnyīn
January มกราคม mók-gà-raa-kom 一月 Yī Yüè
February กุมภาพันธ์ goom-paa-pan 二月 È Yüè
March มีนาคม mee-naa-kom 三月 Sān Yüè
April เมษายน may-săa-yon 四月 Sì Yüè
May พฤษภาคม prêut-sà-paa-kom 五月 Wǔ Yüè
June มิถุนายน mí-tòo-naa-yon 六月 Lìü Yüè
July กรกฎาคม gà-rá-gà-daa-kom 七月 Qī Yüè
August สิงหาคม sĭng-hăa-kom 八月 Bā Yüè
September กันยายน gan-yaa-yon 九月 Jǐü Yüè
October ตุลาคม dtòo-laa-kom 十月 Shí Yüè
November พฤศจิกายน prêut-sà-jìk-gaa-yon 十一月 Shí Yī Yüè
December ธันวาคม tan-waa-kom 十二月 Shí È Yüè


NUMBERS / จำนวน แก้

# English ไทย Thai
Transliteration
中文 พินอิน
Hànyǔ Pīnyīn
1 One - -
2 Two - - È
3 Three - - Sān
4 Four - -
5 Five - -
6 Six - - Lìü
7 Seven - -
8 Eight - -
9 Nine - - Jǐü
10 Ten - - Shí
11 Eleven - - 十一 Shí Yī
12 Tweleve - - 十二 Shí È
13 Thirteen - - 十三 Shí Sān
14 Fourteen - - 十四 Shí Sì
15 Fifteen - - 十五 Shí Wǔ
16 Sixteen - - 十六 Shí Lìü
17 Seventeen - - 十七 Shí Qī
18 Eighteen - - 十八 Shí Bā
19 Ninteen - - 十九 Shí Jǐü
20 Twenty - - 二十 È Shí
21 Twenty One - - 二十一 È Shí Yī
22 Twenty Two - - 二十二 È Shí È
30 Thirty - - 三十 Sān Shí
31 Thirty One - - 三十一 Sān Shí Yī
32 Thirty Two - - 三十二 Sān Shí È
40 Fourty - - 四十 Sì Shí
41 Fourty One - - 四十一 Sì Shí Yī
42 Fourty Two - - 四十二 Sì Shí È
50 Fifty - - 五十 Wǔ Shí
51 Fifty One - - 五十一 Wǔ Shí Yī
52 Fifty Two - - 五十二 Wǔ Shí È
60 Sixty - - 六十 Lìü Shí
70 Seventy - - 七十 Qī Shí
80 Eighty - - 八十 Bā Shí
90 Ninety - - 九十 Jǐü Shí
100 One Hundred - - 一百 Yī Bǎi
101 One Hundred and One - - 一百零一 Yī Bǎi Líng Yī
102 One Hundred and Two - - 一百零二 Yī Bǎi Líng È
103 One Hundred and Three - - 一百零三 Yī Bǎi Líng Sān
104 One Hundred and Four - - 一百零四 Yī Bǎi Líng Sì
105 One Hundred and Five - - 一百零五 Yī Bǎi Líng Wǔ
106 One Hundred and Six - - 一百零六 Yī Bǎi Líng Lìü
107 One Hundred and Seven - - 一百零七 Yī Bǎi Líng Qī
108 One Hundred and Eight - - 一百零八 Yī Bǎi Líng Bā
109 One Hundred and Nine - - 一百零九 Yī Bǎi Líng Jǐü
110 One Hundred and Ten - - 一百一十 Yī Bǎi Yī Shí
111 One Hundred and Eleven - - 一百一十一 Yī Bǎi Yī Shí Yī
112 One Hundred and Tweleve - - 一百一十二 Yī Bǎi Yī Shí È
113 One Hundred and Thirteen - - 一百一十三 Yī Bǎi Yī Shí Sān
114 One Hundred and Fourteen - - 一百一十四 Yī Bǎi Yī Shí Sì
115 One Hundred and Fifteen - - 一百一十五 Yī Bǎi Yī Shí Wǔ
116 One Hundred and Sixteen - - 一百一十六 Yī Bǎi Yī Shí Lìü
117 One Hundred and Seventeen - - 一百一十七 Yī Bǎi Yī Shí Qī
118 One Hundred and Eighteen - - 一百一十八 Yī Bǎi Yī Shí Bā
119 One Hundred and Ninteen - - 一百一十九 Yī Bǎi Yī Shí Jǐü
120 One Hundred and Twenty - - 一百二十 Yī Bǎi È Shí
121 One Hundred and Twenty-One - - 一百二十一 Yī Bǎi È Shí Yī
130 One Hundred and Thirty - - 一百三十 Yī Bǎi Sān Shí
131 One Hundred and Thirty-One - - 一百三十一 Yī Bǎi Sān Shí Yī
140 One Hundred and Fourty - - 一百四十 Yī Bǎi Sì Shí
150 One Hundred and Fifty - - 一百五十 Yī Bǎi Wǔ Shí
160 One Hundred and Sixty - - 一百六十 Yī Bǎi Lìü Shí
170 One Hundred and Seventy - - 一百七十 Yī Bǎi Qī Shí
180 One Hundred and Eighty - - 一百八十 Yī Bǎi Bā Shí
190 One Hundred and Ninty - - 一百九十 Yī Bǎi Jǐü Shí
200 Two Hundreds - - 二百 È Bǎi
300 Three Hundreds - - 三百 Sān Bǎi
400 Four Hundreds - - 四百 Sì Bǎi
500 Five Hundreds - - 五百 Wǔ Bǎi
600 Six Hundreds - - 六百 Lìü Bǎi
1000 One Thousand - - 一千 Yī Qiān
1001 One Thousand and One - - 一千零一 Yī Qiān Líng Yī
2000 Two Thousands - - 二千 È Qiān

YEAR / ปี แก้

Year ไทย
2008 พ.ศ. 2551
2007 พ.ศ. 2550
2006 พ.ศ. 2549
2005 พ.ศ. 2548
2004 พ.ศ. 2547
2003 พ.ศ. 2546
2002 พ.ศ. 2545
2001 พ.ศ. 2544
2000 พ.ศ. 2543
1999 พ.ศ. 2542
1998 พ.ศ. 2541
1997 พ.ศ. 2540
1996 พ.ศ. 2539
1995 พ.ศ. 2538
1994 พ.ศ. 2537
1993 พ.ศ. 2536
1992 พ.ศ. 2535
1991 พ.ศ. 2534
1990 พ.ศ. 2533
1989 พ.ศ. 2532
1988 พ.ศ. 2531
1987 พ.ศ. 2530
1986 พ.ศ. 2529
1985 พ.ศ. 2528
1984 พ.ศ. 2527
1983 พ.ศ. 2526
1982 พ.ศ. 2525
1981 พ.ศ. 2524
1980 พ.ศ. 2523


Common Names / ภาษาอังกฤษ แก้

ชื่อภาษาอังกฤษ เขียนภาษาไทย
Adams อดัมส์, แอดัมส์
Allen อัลเลน, แอลเลน
Anderson แอนเดอร์สัน
Anthony แอนโทนี
Baker เบเกอร์
Barbara บาร์บารา
Betty เบตตี้
Brian ไบรอัน
Brown บราวน์
Bush บุช
Campbell แคมป์เบล
Carol แครอล
Carter คาร์เตอร์
Charles ชาร์ล
Christopher คริสโตเฟอร์
Clark คลาร์ก
Collins คอลลินส์
Daniel แดเนียล
David เดวิด
Davis เดวิส
Deborah เดโบราห์
Donald โดนัลด์
Donna ดอนน่า
Dorothy โดโรที
Edward เอ็ดเวิร์ด
Edwards เอ็ดเวิดส์
Elizabeth เอลิซาเบท
Evans อีวานส์, อีแวนส์
Garcia การ์เซีย
George จอร์จ
Gonzalez กอนซาเลซ
Green กรีน
Hall ฮอลล์
Harris แฮร์ริส
Helen เฮเลน
Hernandez เฮอร์นานเดซ
Hill ฮิลล์
Jackson แจ็กสัน
James เจมส์
Jason เจสัน
Jeff เจฟฟ์
Jennifer เจนนิเฟอร์
John จอห์น
Johnson จอห์นสัน
Jones โจนส์
Joseph โจเซฟ
Karen คาเรน
Kenneth เคนเน็ท
Kevin เควิน
Kimberly คิมเบอร์ลี
King คิง
Laura ลอร่า
Lee ลี
Lewis ลูวิส
Linda ลินดา
Lisa ลิซ่า
Lopez โลเปซ
Margaret มาร์กาเร็ต
Maria มาเรีย
Mark มาร์ก
Martin มาร์ติน
Martinez มาร์ติเนซ
Mary แมรี่
Michael ไมเคิล
Michelle มิเชล
Miller มิลเลอร์
Mitchell มิตเชลล์
Moore มัวร์
Nancy แนนซี
Nelson เนลสัน
Parker พาร์เกอร์
Patricia แพทริเซีย
Paul พอล
Perez เปเรซ
Phillips ฟิลลิปส์
Richard ริชาร์ด
Robert โรเบิร์ต
Roberts โรเบิตส์
Robinson โรบินสัน
Rodriguez โรดริเกซ
Ronald โรนัลด์
Ruth รูท
Sandra ซานดรา
Sarah ซาราห์
Scott สก็อตต์
Sharon แชรอน
Smith สมิท
Steven สตีเว่น
Susan ซูซาน
Taylor เทย์เลอร์
Thomas โทมัส
Thompson ทอมป์สัน
Turner เทอร์เนอร์
Walker วอล์เกอร์
White ไวต์
William วิลเลียม
Williams วิลเลียมส์
Wilson วิลสัน
Wright ไรต์
Young ยัง