สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1972 - ภาษาอื่น ๆ