สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1972 – ภาษาอื่น ๆ