ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์"

หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือ​เป็น​วัน‍บริ‌สุท...
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือ​เป็น​วัน‍บริ‌สุท...)
(ไม่แตกต่าง)
594

การแก้ไข