ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา"

หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา'''<ref>หนั...
(หน้าใหม่: {{บัญญัติ 10 ประการ}} '''ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา'''<ref>หนั...)
(ไม่แตกต่าง)
594

การแก้ไข