ปูมสิทธิผู้ใช้

นี่คือปูมการเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ใช้

ปูม
(ล่าสุด | เก่าสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 00:04, 10 พฤษภาคม 2563 Sry85 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Chainwit. จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด
 • 11:24, 23 มกราคม 2563 B20180 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Whitetissue จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (WP:RFP/U)
 • 06:59, 7 พฤศจิกายน 2562 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ GeonuchBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 12:56, 26 กันยายน 2562 Sry85 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ ร้อยตรี โชคดี จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (เข้าใจหลักการการใช้ไฟล์ไม่เสรี)
 • 12:21, 5 กรกฎาคม 2562 B20180 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ JMKTIN จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (WP:RFP/U)
 • 12:20, 5 กรกฎาคม 2562 B20180 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Black.kaiser.55 จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (WP:RFP/U)
 • 12:38, 19 พฤษภาคม 2562 Jutiphan คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Phainplang จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (ตามที่ได้ทำเรื่องขอสิทธิ์)
 • 16:53, 24 เมษายน 2562 Horus คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ ZilentFyld จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (per WP:RFP/U)
 • 16:50, 24 เมษายน 2562 Horus คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ นคเรศ จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (per WP:RFP/U)
 • 18:54, 19 เมษายน 2562 Horus คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Slentee จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (per WP:RFP/U)
 • 19:04, 15 เมษายน 2562 Horus คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Ingfa7599 จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (per WP:RFP/U)
 • 18:28, 12 เมษายน 2562 Horus คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Book9416 จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด (per WP:RFP/U)
 • 21:03, 11 เมษายน 2562 Mda คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Wutzwz จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด
 • 20:43, 8 เมษายน 2562 Horus คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Tvcccp จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้อัปโหลด
 • 22:06, 5 มกราคม 2562 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ LerdsuwaBot จาก บอต และ ผู้ใช้ยืนยันแล้ว เป็น บอต (testing)
 • 22:06, 5 มกราคม 2562 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ LerdsuwaBot จาก บอต เป็น บอต และ ผู้ใช้ยืนยันแล้ว (testing)
 • 00:32, 29 ธันวาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Texvc2LaTeXBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 00:20, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ พุทธามาตย์ จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:20, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ ^Nullzerobot จาก บอต และ ผู้ดูแล เป็น บอต, ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:19, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Xiengyod จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:19, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Tinuviel จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:19, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Sry85 จาก สิทธิแต่งตั้ง และ ผู้ดูแล เป็น สิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:18, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Saeng Petchchai จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:18, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Pongsak ksm จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:17, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Nullzero จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:17, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Mopza จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:17, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Mda จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:16, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Lerdsuwa จาก สิทธิแต่งตั้ง และ ผู้ดูแล เป็น สิทธิแต่งตั้ง, ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:16, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Jutiphan จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:16, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Horus จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:15, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ B20180 จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 00:15, 31 กรกฎาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ 2T จาก ผู้ดูแล เป็น ผู้ดูแล และ ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (สิทธิใหม่)
 • 23:04, 11 มีนาคม 2561 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ SuggestBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 22:39, 1 กุมภาพันธ์ 2559 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ RileyBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 15:14, 18 พฤษภาคม 2558 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ WapBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request, bot operator was sysop)
 • 09:50, 16 พฤษภาคม 2557 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ AlphamaBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 11:07, 18 เมษายน 2557 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ ^Nullzerobot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต และ ผู้ดูแล (bot request and operator is a sysop)
 • 18:44, 18 มกราคม 2557 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ G(x) จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้ดูแล (ผ่านการเสนอชื่อและลงคะแนน)
 • 16:28, 11 เมษายน 2556 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Nullzero จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้ดูแล (ได้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือก)
 • 00:23, 25 พฤศจิกายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ CalakBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (approve)
 • 00:07, 25 พฤศจิกายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Nullzerobot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (approve)
 • 00:49, 27 มิถุนายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ MalarzBOT จาก บอต เป็น (ผู้ใช้ทั่วไป) (remove bot flag - break templates)
 • 00:45, 27 มิถุนายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ MalarzBOT จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 22:51, 17 พฤษภาคม 2555 Sry85 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ MahdiBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (Approved)
 • 12:00, 1 พฤษภาคม 2555 Sry85 คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ พุทธามาตย์ จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น ผู้ดูแล (ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก)
 • 10:26, 13 เมษายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ JYBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 10:25, 13 เมษายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Minsbot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 22:37, 10 เมษายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ DarafshBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 12:41, 10 เมษายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ Amolbot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
 • 10:00, 8 เมษายน 2555 Lerdsuwa คุย มีส่วนร่วม เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกของ ElphiBot จาก (ผู้ใช้ทั่วไป) เป็น บอต (bot request)
(ล่าสุด | เก่าสุด) ดู (ใหม่กว่า 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)