พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย

พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ตั้งอยู่ที่ 15 ซอยลาดพร้าว 43 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 จัดตั้งโดย สมาคมนักอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ใหม่สำหรับประชาชนคนไทยที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับกระบวนการบันทึกเสียงของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่น เพราะว่าได้รวบรวมอารยธรรมและรากเหง้าของการบันทึกเสียงในสยามเท่านั้น [1] เปิดทำการครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงการจำลองการบันทึกเสียงตั้งแต่เมื่อครั้งคณะละครนายบุศย์ มหินทร์ เดินทางไปบันทึกเสียงครั้งแรกที่เยอรมัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ รวมถึงการจัดแสดงกระบอกเสียงหายากที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยตรง เป็นต้นว่า กระบอกเสียง Siamese Patrol ซึ่งเป็นกระบอกเสียงที่มีการบันทึกเสียงเพลงบรรเลงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศเยอรมัน เมื่อครั้งประพาสยุโรป แต่งโดย Paul Lincke[2] [3] การจัดแสดงเพลงสรรเสริญพระบารมีเก่าแก่ที่สุดบนจานเสียง [4] เรื่องราวจานเสียงร่องกลับทาง ปาเต๊ะเพลงสยาม การจัดแสดงกำเนิดจานเสียงปาเต๊ะแผ่นแรกของโลก และการจัดแสดงอื่นๆอีกมาก

ผู้อำนวยการ หรือภัณฑารักษ์ คือ นายพฤฒิพล ประชุมผล

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข