พินทองทา คุณากรวงศ์

พินทองทา คุณากรวงศ์ (ชื่อเมื่อเกิด พิณทองทา ชินวัตร, ชื่อเล่น: เอม) เกิดวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2525 เป็นบุตรสาวคนรองของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก CASS Business School, City, University of London

พินทองทา คุณากรวงศ์
พินทองทา คุณากรวงศ์.jpg
เกิดพิณทองทา ชินวัตร
17 เมษายน พ.ศ. 2525 (38 ปี)
สัญชาติไทย
คู่สมรสณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
(พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
บุตรพิณธารา คุณากรวงศ์
พิณนารา คุณากรวงศ์
ชินวาคิณ คุณากรวงศ์
บิดามารดาทักษิณ ชินวัตร
พจมาน ณ ป้อมเพชร

พินทองทาเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แมนซิตี มาร์เก็ตติง ไทยแลนด์ จำกัด ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด (มหาชน)[1] และกรรมการมูลนิธิไทยคม

ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารบริษัท เอสซี แอสเสท จำกัด (มหาชน) พิธีหมั้นเมื่อเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 และพิธีมงคลสมรส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี[2] ปัจจุบันทั้งคู่มีธิดาฝาแฝด เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557[3]และบุตร 1 คน เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559[4]

อ้างอิงแก้ไข