เปิดเมนูหลัก

พันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เกิดวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2491

การศึกษาแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ตำแหน่งหน้าที่แก้ไข