พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518) เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูป และเป็นผู้ริเริ่มปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน
ป.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 สิงหาคม 2469
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (83 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย บูรณศิลปิน

ประวัติแก้ไข

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์[1] พ.ศ. 2474-2483 ต่อมาเข้าเรียนวิชาการเกษตรที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ รุ่นที่ 9 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2486-2491 ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาเกษตรศาสตร์

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ กิตติมศักดิ์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 และ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2528 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2]

นายพันธ์ุเลิศ บูรณศิลปิน ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ได้รับประกาศนียบัตร เป็นผู้ได้รับเกียรติยกย่องเป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ประจำปีพ.ศ. 2521

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน สมรสกับ คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย บูรณศิลปิน (สิโรรส)[3] มีบุตรธิดาร่วมกัน 2 คนคือ

  • นายชีวิน (เด็ดเดือน) บูรณศิลปิน สมรสกับนางจันทร์ฉาย คำคง มีบุตร 1 คน คือ นายศุภโชค บูรณศิลปิน, นายชีวิน บูรณศิลปิน สมรสกับนางเมทินี (นพพร) พรหมณะ มีบุตรธิดา 2 คน คือ นายพนธวัช บูรณศิลปิน และนางสาวมนสิชา บูรณศิลปิน
  • นางดาววัน บูรณศิลปิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมรสพระราชทาน กับ นายคธา พรพิบูลย์ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายสมิทธิ์ และนายกิตติยุต พรพิบูลย์

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การทำงานแก้ไข

ด้านเกษตรกรรมแก้ไข

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการปลูกส้มเขียวหวานในจังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ โดยได้นำพันธุ์ส้มเขียวหวานมาจากบางมด ส่วนส้มพันธุ์ต่างประเทศกว่า 30 พันธุ์ นำมาจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนส้มวังน้ำค้าง ตำบลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2513[4] ซึ่งเสด็จเยือนสวนวังนํ้าค้างมาเกือบ 20 ปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยด้านความก้าวหน้าของการเกษตร ซึ่งสวนวังนํ้าค้างนี้เป็นสวนที่ศึกษาทดลองด้านการเกษตรแบบอาศัยธรรมชาติ ดังนั้นในการเสด็จแปรพระราชฐานที่จังหวัดเชียงใหม่จะทรงแวะที่สวนวังนํ้าค้างอยู่เป็นประจำทุกปี

งานการเมืองแก้ไข

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2517[5] และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519[6] พ.ศ. 2519-2520 รับราชการในตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข