ซากรากอนแวร์ซาซีโอเน

ซากรากอนแวร์ซาซีโอเน (อิตาลี: Sacra conversazione; อังกฤษ: Holy Conversation/Sacred Conversation) การสนทนาอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นชื่อศิลปะศาสนาคริสต์แบบหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมกันในประเทศอิตาลีซึ่งองค์ประกอบของภาพจะมีแม่พระและพระกุมาร ท่ามกลางเหล่าเซนต์ ลักษณะองค์ประกอบที่ว่านี้เริ่มวาดกันในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาที่มาแทนบานพับภาพที่องค์ประกอบมีส่วนสัมพันธ์แบบทัศนียภาพกับช่องว่างภายในภาพ ตัวอย่างงานชิ้นแรก ๆ ที่ใช้การเขียนลักษณะนี้ก็ได้แก่งานของปีเอโร เดลลา ฟรันเชสกา หรืองานของฟราอันเจลีโก หรือฟีลิปโป ลิปปี

ศิลปะเกี่ยวกับแม่พระและพระกุมาร
ซากรากอนแวร์ซาซีโอเน
Sacra conversazione

ภาพแม่พระและพระกุมารกับนักบุญ โดย โจวันนี เบลลีนี
ศิลปะคริสต์ศาสนา

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ซากรากอนแวร์ซาซีโอเน

สมุดภาพ แก้