พระเจ้าอาฟูลูงา

สมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา (ตองงา: ʻAfulunga) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 9 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอากับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าโมโม[3] ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของจักรวรรดิตูอีโตงาจากการขยายอาณาเขตและอำนาจของจักรวรรดิ

พระเจ้าอาฟูลูงา

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา
พระอิสริยยศ ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ราชวงศ์ ตูอีโตงา
รัชกาล ไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าโมโม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
พระราชมารดา ไม่ทราบ
พระมเหสี ไม่มีข้อมูล
พระราชบุตร สมเด็จพระเจ้าโมโม

พงศาวลีแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 14 January 2014.
  3. "TU'I TONGA 'Afulunga (d. date unknown)". familytreemaker. 14 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้าอาฟูลูงา ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ไม่ทราบปีแน่นอน)
  สมเด็จพระเจ้าโมโม