พระเจ้าอาฟูลูงา

สมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา (ตองงา: ʻAfulunga) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 9 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอากับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าโมโม[3] ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของจักรวรรดิตูอีโตงาจากการขยายอาณาเขตและอำนาจของจักรวรรดิ

พระเจ้าอาฟูลูงา
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
รัชสมัยไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าโมโม
พระมเหสีไม่มีข้อมูล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าโมโม
สมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา
ราชวงศ์ตูอีโตงา
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
พระราชมารดาไม่ทราบ

พงศาวลี แก้

รายการอ้างอิง แก้

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 14 January 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-09. สืบค้นเมื่อ 2014-01-14.
  3. "TU'I TONGA 'Afulunga (d. date unknown)". familytreemaker. 14 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้าอาฟูลูงา ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ไม่ทราบปีแน่นอน)
  สมเด็จพระเจ้าโมโม