พระเจ้ามาอูเฮา

สมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา (ตองงา: Maʻuhau) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 7 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากาโลอากับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา[3] ในรัชกาลนี้ปรากฎพระราชกรณียกิจของพระองค์คือพระองค์ทรงย้ายที่ประทับซึ่งตูอีโตงาประทับอยู่มาโดยตลอดนับตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าอะโฮเออิตู โดยย้ายที่ประทับมาอยู่ที่ลาเวนกาตองงา[4]

พระเจ้ามาอูเฮา
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา
พระอิสริยยศตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ราชวงศ์ตูอีโตงา
รัชกาลไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระเจ้ากาโลอา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากาโลอา
พระราชมารดาไม่ทราบ
พระมเหสีไม่มีข้อมูล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา

พงศาวลีแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 14 January 2014.
  3. "TU'I TONGA Ma'uhau (d. date unknown)". familytreemaker. 14 January 2014.
  4. "About TU'I TONGA". bpedia-live.openlinksw.com. 14 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้ามาอูเฮา ถัดไป
สมเด็จพระเจ้ากาโลอา    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ไม่ทราบปีแน่นอน)
  สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา