สมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา (ตองงา: Maʻuhau) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 7 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ากาโลอากับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา[3] ในรัชกาลนี้ปรากฎพระราชกรณียกิจของพระองค์คือพระองค์ทรงย้ายที่ประทับซึ่งตูอีโตงาประทับอยู่มาโดยตลอดนับตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าอะโฮเออิตู โดยย้ายที่ประทับมาอยู่ที่ลาเวนกาตองงา[4]

พระเจ้ามาอูเฮา
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
รัชสมัยไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้ากาโลอา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
พระมเหสีไม่มีข้อมูล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
สมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา
ราชวงศ์ตูอีโตงา
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากาโลอา
พระราชมารดาไม่ทราบ

พงศาวลี แก้

รายการอ้างอิง แก้

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 14 January 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-09. สืบค้นเมื่อ 2014-01-14.
  3. "TU'I TONGA Ma'uhau (d. date unknown)". familytreemaker. 14 January 2014.
  4. "About TU'I TONGA". bpedia-live.openlinksw.com. 14 January 2014.[ลิงก์เสีย]
ก่อนหน้า พระเจ้ามาอูเฮา ถัดไป
สมเด็จพระเจ้ากาโลอา    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ไม่ทราบปีแน่นอน)
  สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา