พระเจ้าอาปูอาเนอา

สมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา (ตองงา: ʻApuanea) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 8 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้ามาอูเฮากับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา[3]

พระเจ้าอาปูอาเนอา
พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอาปูอาเนอา
พระอิสริยยศตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ราชวงศ์ตูอีโตงา
รัชกาลไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนสมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา
พระราชมารดาไม่ทราบ
พระมเหสีไม่มีข้อมูล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา

พงศาวลีแก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 14 January 2014.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 14 January 2014.
  3. "TU'I TONGA 'Apuanea (d. date unknown)". familytreemaker. 14 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้าอาปูอาเนอา ถัดไป
สมเด็จพระเจ้ามาอูเฮา    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ไม่ทราบปีแน่นอน)
  สมเด็จพระเจ้าอาฟูลูงา