สมเด็จพระเจ้าโกฟูตู (ตองงา: Kofutu) ทรงเป็นตูอีโตงา (พระมหากษัตริย์) พระองค์ที่ 5 แห่งจักรวรรดิตูอีโตงา[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าลิเฮากับพระมเหสีไม่ทราบชื่อ สำหรับปีพระราชสมภพและปีที่สิ้นพระชนม์ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยังมีไม่เพียงพอ[2] พระองค์มีพระราชโอรสที่ปรากฏพระนามเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้ากาโลอา[3]

พระเจ้าโกฟูตู
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
รัชสมัยไม่ทราบปีที่แน่นอน
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระเจ้าลิเฮา
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระเจ้ากาโลอา
พระมเหสีไม่มีข้อมูล
พระราชบุตรสมเด็จพระเจ้ากาโลอา
สมเด็จพระเจ้าโกฟูตู
ราชวงศ์ตูอีโตงา
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าลิเฮา
พระราชมารดาไม่ทราบ

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "The 'Ahoe'itu Dynasty". Royalark. 12 January 2014.
  2. "BACKGROUND TO TONGAN SOCIETY AT THE TIME OF CAPTAIN COOK'S VISITS" (PDF). The Journal of the Polynesian Society. 12 January 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-12-09. สืบค้นเมื่อ 2014-01-12.
  3. "TU'I TONGA Kofutu (d. date unknown)". familytreemaker. 12 January 2014.
ก่อนหน้า พระเจ้าโกฟูตู ถัดไป
สมเด็จพระเจ้าลิเฮา    
ตูอีโตงาแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
(ไม่ทราบปีแน่นอน)
  สมเด็จพระเจ้ากาโลอา