พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฮังการี

พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฮังการี (อังกฤษ: Louis II of Hungary; 1 กรกฎาคม ค.ศ. 150629 สิงหาคม ค.ศ. 1526) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการีผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1516 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526[1] ในยุทธการโมเฮ็คส์

พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฮังการี
Louis II of Hungary
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการี
Louis2.jpg

พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฮังการี
ครองราชย์ ค.ศ. 1516 - 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526
พระมเหสี แมรีแห่งฮับส์บวร์ก
ประสูติ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1506
บูดา ฮังการี
สวรรคต 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526
โมเฮ็คส์ ฮังการี
พระมหากษัตริย์ฮังการี

หลุยส์เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าวลาดิสเลาสที่ 2 แห่งฮังการี (Vladislas II of Bohemia and Hungary) และพระอัครมเหสีองค์ที่สามแอนน์เดอฟัวซ์ หลังจากที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1516 แล้วหลุยส์ก็เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียและฮังการี พระองค์ทรงได้รับการอุปถัมภ์เป็นพระราชโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1515 เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1519 จอร์จ ฟอน โฮเฮนโซลเลิร์น มากราฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาคผู้เป็นผู้พิทักษ์ตามกฎหมายก็รับเลี้ยงหลุยส์ต่อ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Louis II. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved April 24, 2009, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/348775/Louis-II
  • Takáts, Sándor: II. Lajos király fia (A Son of King Louis II Jagiellon), Századok (Periodical Centuries), pp. 183-185, 1903