พระเจ้ายาโนชที่ 1 แห่งฮังการี

สมเด็จพระเจ้ายาโนส ซาโพลไยแห่งฮังการี (อังกฤษ: János Szapolyai) (2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 148722 กรกฎาคม ค.ศ. 1540) ยาโนสเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการีผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1526 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1540 แต่การครองราชย์ของพระองค์ถูกประท้วงโดยจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่ 1 ผู้ก็ทรงอ้างว่าเป็นกษัตริย์ฮังการีในช่วงเวลาเดียวกัน[1] ก่อนหน้าที่จะขึ้นครองราชย์เป็นแม่ทัพแห่งทรานสซิลเวเนีย

ยาโนส ซาโพลไยแห่งฮังการี
János Szapolyai
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการี

สมเด็จพระเจ้ายาโนส ซาโพลไยแห่งฮังการี
ครองราชย์ ค.ศ. 1526 - 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1540
พระมเหสี Isabella Jagiełło
ประสูติ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1487
สวรรคต 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1540
กษัตริย์ฮังการี

อ้างอิง

แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้