รายพระนามพระมหากษัตริย์โครเอเชีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

พระมหากษัตริย์แห่งโครเอเชียแก้ไข

สถาปนาเมื่อปีค.ศ. 925 โดยพระสันตะปาปาจอห์นที่ 10แต่งตั้ง ดยุดโทมิสลาฟ เป็น Rex Chroatorum - กษัตริย์แห่งโครเอเชีย. ชาวโครเอเชียจึงถือให้พระเจ้าโทมิสลาฟเป็นกษัตริย์พระองค์แรก

ราชวงศ์เทอร์ปิมิโรวิชแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  โทมิสลาฟที่ 1 925 928 พระราชโอรสใน ดยุกมันซิเมียร์แห่งโครเอเชีย. After his death civil wars weakened the state and some territory, including Bosnia, was lost. His rank of "king" (rex) is based on two contemporary documents; a correspondence dated 925 where the Pope John X addresses him with that title and the transcript from the Synod conclusions in Split where he is also referred to as "rex". He was also addressed as "Princeps" ("Prince") and Duke (Dux) on other occasions. Nevertheless, in Croatia he is traditionally considered the first Croatian king.
  ทอร์ปิเมียร์ที่ 2 928 935 พระอนุชาหรืออาจเป็นพระราฃโอรสของพระเจ้าโทมิสลาฟ
  เครซิเมียร์ที่ 1
(Krešimir Stariji)
935 945 พระราชโอรสในพระเจ้าทอร์ปิเมียร์ที่ 2
  มิรอสลาฟ 945 949 พระราชโอรสในพระเจ้าเครซิเมียร์ที่ 1
  ไมเคิล เครซิเมียร์ที่ 2
(Mihovil Krešimir II)
และ
เฮเลนที่ 1
(Jelena Zadarska)
(เสวยราชย์ร่วม)
949 969 พระราชอนุชาในพระเจ้ามิรอสลาฟ. พระเจ้าไมเคิล เครซิเมียร์ที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์ร่วมกับพระมเหสี พระราชินีนาถเฮเลนที่ 1.หลังจากพระเจ้าไมเคิล เครซิเมียร์ที่ 2 สวรรคตในปีค.ศ. 969 พระราชโอรสของพระองค์ สตีเฟน เดอร์ซิสลาฟ สืบราชสมบัติโดยลำพังทันที, พระราชินีนาถเฮเลนสิ้นพระชนม์หลังจากนนั้น 7 ปี ตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 976 รัชกาลนี้, โครเอเชียเสียดินแดนบางส่วนให้บอสเนีย
  สตีเฟน เดอร์ซิสลาฟ
(Stjepan Držislav)
969 997 พระราชโอรสในพระเจ้าไมเคิล เครสิเมียร์ที่ 2 กับ สมเด็จพระราชินีนาถเอเลนา พระองค์ได้รับ พระองค์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นการยกย่องจากจักรพรรดิไบแซนไทน์และได้รับการสวมมงกุฎจากอาร์ชบิชอปแห่งสปลิตในไบโอกราดใน 988 Thomas the Archdeacon's Historia Salonitana names him as the first King of Croatia (rex), regardless, he is considered the first crowned Croatian King.[1]
  สเวตอสลาฟ ซูลอนจา 997 1000 พระราชโอรสในพระเจ้าสตีเฟน เดอร์ซิสลาฟ ต่อมาถูกปลงพระชนม์โดยพระอนุชาทั้ง 2 เครซิเมียร์ที่ 3 กับ กอจสลาฟ
  เครซิเมียร์ที่ 3
และ
กอจสลาฟ
(เสวยราชย์ร่วม)
1000 1020 พระอนุชาในพระเจ้าสเวตอสลาฟ ซูลอนจา
  เครซิเมียร์ที่ 3
(alone)
1020 1030 พระอนุชาในพระเจ้าสเวตอสลาฟ ซูลอนจา
  สตีเฟนที่ 1
(Stjepan I)
1030 1058 พระราชโอรสในพระเจ้าเครซิเมียร์ที่ 3
  เปตาร์ เครซิเมียร์ที่ 4 มหาราช
(Petar Krešimir IV Veliki)
1058 1074 พระราชโอรสในพระเจ้าสตีเฟนที่ 1 รัชกาลนี้โครเอเชียเจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุด
เดเมเตรอุส ซวอนิเมะยร์
(Dmitar Zvonimir)
1075 1089 พระญาติในพระเจ้าเปตาร์ เครซิเมียร์ที่ 4 ทรงเษกสมรสกับ เจ้าหญิงเฮเลน, พระราชธิดาใน พระเจ้าเบลาที่ 1แห่งฮังการี
  สตีเฟนที่ 2
(Stjepan II)
1089 ธันวาคม 1090 พระราชโอรสในเจ้าชายคาสติเมียร์ พระราชอนุชาในพระเจ้าเปตาร์ เครซิเมียร์ที่ 4
  เฮเลนที่ 2
(Jelena Lijepa)
1090 1091 พระชายาในพระเจ้าเดเมเตรอุส ซวอนิเมะยร์ และเป็นพระราชธิดาใน พระเจ้าเบลาที่ 1แห่งฮังการี

ราชวงศ์อาร์ปัดแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ลาดิสเลาส์ที่ 1
(Ladislav I. Arpadović)
1091 1092 พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 1แห่งฮังการีและเป็นพระอนุชาในพระราชินีนาถเฮเลนที่ 2
  ดยุค อัลมอส
(herceg Almoš)
1091 1093 พระราชภาคิไนยในพระเจ้าลาดิสเลาส์ที่ 1 ,ไม่ได้ทรงปกครองด้วยพระองค์เอง

ราชวงศ์สวาสิกแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  เปตาร์ สวาสิก 1093 1097 ถูกเลือกโดยชาวโครเอเชีย มีการต่อสู้กับฮังการีเพื่อควบคุมโครเอเชีย ตั้งแต่ 1097 ต่อมา กษัตริย์ฮังการีเป็นกษัตริย์โครเอเชียร่วมด้วยเนื่องการรวมมงกุฎทั้ง 2 อาณาจักร

ภายใต้ฮังการีและจักรวรรดิโรมันอันศักดิสิทธิ์แก้ไข

ตั้งแต่ค.ศ. 1102, กษัตริย์ฮังการีก็ได้สิทธิในการปกครองราชอาณาจักรโครเอเชีย สโลเวเนีย และ ดาลมาเทีย ในการรับรองของขุนนางโครเอเชีย[2][3] โครเอเชียอยู่ภายใต้การดูแลของBan (อุปราช) และ ซาบอร์.

ราชวงศ์อาร์ปัดแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  โคโลมาน
(Koloman)
1102 3 กุมภาพันธ์ 1116 ยุทธการที่เขากวอทซ์ (modern Petrova Gora). โคโลมาน, ได้การสนับสนุนโดยแพนโนเนีย โครแอต, เอาชนะกองทัพของขุนนางโครเอเชียและดัลเมเทีย พันธมิตรของเปตาร์ ได้รับการรับรองโดยคณะซาบอร์ ขุนนางโครเอเชีย
  สตีเฟนที่ 3
(Stjepan II.)
3 กุมภาพันธ์ 1116 3 เมษายน 1131 พระราชโอรสในพระเจ้าโคโลมาน
  เบลาที่ 1
(Bela II. Slijepi)
3 เมษายน 1131 13 กุมภาพันธ์ 1141 พระราชนัดดาในพระเจ้าเกซาที่ 1, โอรสอัลมอส, พระอนุชาในพระเจ้าโคโลมาน
  เกจา
(Gejza II.)
13 กุมภาพันธ์ 1141 31 พฤษภาคม 1162 พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 1
  สตีเฟนที่ 2
(Stjepan III.)
31 พฤษภาคม 1162 4 มีนาคม 1172 พระราชโอรสในพระเจ้าเกจา
  ลาดิสเลาส์ที่ 2
(Ladislav II.)
31 พฤษภาคม 1162 14 มกราคม 1163 กษัตริย์ปรปักษ์, พระอนุชาในพระเจ้าเกซาที่ 2
  สตีเฟนที่ 5
(Stjepan IV.)
14 มกราคม 1163 มิถุนายน 1163 กษัตริย์ปรปักษ์, พระอนุชาในพระเจ้าเกซาที่ 2
  เบลาที่ 2 4 มีนาคม 1172 13 เมษายน 1196 พระอนุชาในสตีเฟนที่ 3
  อีเมริก
(Emerik)
13 เมษายน 1196 30 พฤศจิกายน 1204 โอรสในเบลาที่ 3
  ลาดิสเลาส์ที่ 3
(Ladislav III.)
30 พฤศจิกายน 1204 7 พฤษภาคม 1205 โอรสอีเมริก, ราชาภิเษกและสวรรคตแต่ทรงพระเยาว์
  แอนดรูว์ที่ 1
(Andrija II.)
7 พฤษภาคม 1205 21 กันยายน 1235 พระอนุชาในอีเมริก, ใน 1222 เขาได้ออกสารตราทองซึ่งกำหนดสิทธิของขุนนางรวมถึงสิทธิที่จะไม่เชื่อฟังกษัตริย์เมื่อกระทำการขัดต่อกฎหมาย (jus resistendi)
  เบลาที่ 3 21 กันยายน 1235 3 พฤษภาคม 1270 โอรสแอนดรูว์ที่ 2, ทรงราชย์ในช่วงที่มองโกลรุกราน (1241–42), ใน 1242 ออกสารตราทองเพื่อสถาปนา ซาเกร็บ และ ซาโมบอร์ เมืองหลวงอิสระ (free and royal city)
  สตีเฟนที่ 6
(Stjepan V.)
3 พฤษภาคม 1270 6 สิงหาคม 1272 พระราชโอรสในพระเจ้าเบลาที่ 3
  ลาดิสเลาส์ที่ 4
(Ladislav IV. Kumanac)
6 สิงหาคม 1272 10 กรกฎาคม 1290 โอรสสตีเฟนที่ 5; การรุกรานมองโกลไม่สำเร็จ อาศัยกับชนเผ่าเร่ร่อน
  แอนดรูว์ที่ 3
(Andrija III. Mlečanin)
4 สิงหาคม 1290 14 มกราคม 1301 พระราชนัดดาในพระเจ้าแอนดรูว์ที่ 1, ประสูติที่เวนิส; ทายาทพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์อาร์ปัด

ราชวงศ์อองจูแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ชาร์ลส์ มาร์แตล
(Karlo Martel)
1290 1295 ถูกเลือกโดยพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 4 และคณะสงฆ์เป็นรัชทายาทของพระมาตุลา พระเจ้าลาดิสเลาส์ที่ 4 มิได้เป็นกษัตริย์ฮังการีร่วมด้วย
  คาร์ลที่ 1
(Karlo I. Robert)
14 มกราคม 1301 16 กรกฎาคม 1342 โอรสชาร์ลส์ มาร์แตล, สถาปนาราชวงศ์อันเจวิน
  หลุยส์ที่ 1 มหาราช
(Ludovik I. Veliki)
16 กรกฎาคม 1342 11 กันยายน 1382 ทรงรับพระอิสริยยศเป็นกษัตริย์โปแลนด์ในค.ศ. 1370
  มาเรียที่ 1
(Marija Anžuvinska)
11 กันยายน 1382 17 พฤษภาคม 1395 อภิเษกสมรสกับพระเจ้าซิกิสมันด์แห่งราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก
  คาร์ลที่ 2
(Karlo II. Drački)
31 ธันวาคม 1385 24 กุมภาพันธ์ 1386 เป็นกษัตริย์เนเปิลส์, ปฏิปักษ์กับพระนางมาเรีย สละราชสมบัติเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 1386 และสวรรคตเมื่อวันที่ 24 ก.พ. ปีเดียวกัน

ราชวงศ์ลักเซมเบิร์กแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ซีกิสมุนด์ที่ 1
(Žigmund Luksemburški)
31 มีนาคม 1387 9 ธันวาคม 1437 ภายหลังทรงได้รับอิสริยยศเป็นจักรพรรดิเยอรมัน(ตั้งแต่ปี 1410), กษัตริย์โบฮีเมีย (since 1419), จักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิสิทธิ์ (since 1433)

ราชวงศ์อองจูแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ลาดิสเลาส์แห่งเนเปิลส์
(Ladislav Napuljski)
5 สิงหาคม 1403 1409 พระราชโอรสในพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 อ้างสิทธิซึ่งมงกุฎแห่งฮังการีและ โครเอเชียและปฏิปักษ์กับซิกิสมันด์ ต่อมาขายสิทธิให้สาธารณรัฐเวนิส ในราคา 100,000 ดูกาตใน 1409.

ราชวงศ์ฮับส์บูร์กแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  อัลเบรชที่ 1 1 มกราคม 1438 27 ตุลาคม 1439 พระชามาดาในพระเจ้าซิกิสมุนด์, ทรงเป็นทั้งกษัตริย์เยอรมัน, กษัตริย์โบฮีเมีย, ดยุกแห่ง ออสเตรีย

ราชวงศ์จากีลลอนแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  วลาดิสลาสที่ 1
(Vladislav I. Jagelović)
15 พฤษภาคม 1440 10 พฤศจิกายน 1444 ทรงเป็นกษัตริย์โปแลนด์ร่วมด้วย

ราชวงศ์ฮับส์บูร์กแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ลาดิสลาสที่ 5 โพธูมัส
(Ladislav V. Posmrtni)
10 พฤศจิกายน 1444 23 พฤศจิกายน 1457 ประสูติ ค.ศ. 1440 หลังพระราชบิดาสวรรคต ใช้พระชนม์ชีพส่วนใหญ่ในที่คุมขัง

ราชวงศ์ฮุนยาดีแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  แม็ทเธียสที่ 1 คอร์วินุส
(Matija Korvin)
24 มกราคม 1458 6 เมษายน 1490 โอรสจอห์น ฮุนยาดี, เป็นกษัตริย์โบฮีเมีย

ราชวงศ์จากีลลอนแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  วลาดิสลาสที่ 2
(Vladislav II. Jagelović)
15 กรกฎาคม 1490 13 พฤษภาคม 1516 เป็นกษัตริย์โบฮีเมีย
  หลุยส์ที่ 2
(Ludovik II.)
13 พฤษภาคม 1516 29 สิงหาคม 1526 เป็นกษัตริย์โบฮีเมีย; ถูกปลงพระชนม์ในยุทธการที่โมเฮ็คส์

ราชวงศ์ซาโปลยาแก้ไข

ตำแหน่งกษัตริย์เป็นที่ถกเถียงระหว่างอาชดุ๊กเฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรีย และ จอห์น ซาโปลยา โดย จอห์น ซาโปลยาได้รับการสนับสนุนจาก สุลต่านออตโตมัน

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  จอห์นที่ 1
(Ivan Zapolja)
10 พฤศจิกายน 1526 22 กรกฎาคม 1540 อ้างสิทธในราชบัลลังก์, ภายใต้การสนับสนุนของฮังการีและสุลต่านสุไลยมานผู้เกรียงไกร

ราชวงศ์ฮับส์บูร์กแก้ไข

ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1527 ในที่ประชุมของ สภาเคทิน ของโครเอเชียได้เลือก เฟอร์ดินานด์ อาชดยุคแห่งออสเตรีย ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของโครเอเชีย

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  เฟอร์ดินานด์ที่ 1
(Ferdinand Habsburški)
16 ธันวาคม 1526 25 กรกฎาคม 1564 อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ตามข้อตกลงระหว่างราชวงศ์จากีลลอนและราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
  แม็กซิมิเลียน
(Maksimilijan I.)
8 กันยายน 1563 12 ตุลาคม 1576 ปกครองในช่วงยุทธการที่ ซิเกตวาร์ และกบฏชาวนาโครเอเชีย
  รูดอล์ฟที่ 1 25 กันยายน 1572 26 มิถุนายน 1608 ปกครองระหว่างยุทธการซีซัก สละราชสมบัติให้พระอนุชา
  แม็ทเธียสที่ 2
(Matija II.)
26 มิถุนายน 1608 20 มีนาคม 1619 อนุชาพระเจ้ารูดอล์ฟ
  เฟอร์ดินานด์ที่ 2 1 กรกฎาคม 1618 15 กุมภาพันธ์ 1637 ใน 1630 ประกาศ กฎวาลาโครัม ในความโต้แย้งของสภาโครเอเชีย
  เฟอร์ดินานด์ที่ 3 8 ธันวาคม 1625 2 เมษายน 1657
  ลีโอโปลด์ที่ 1 27 มิถุนายน 1657 5 พฤษภาคม 1705 เลิก แผนซรินสกี-ฟรังโกปัน และล้มล้างสิทธิของสภาโครเอเชียในการเลือกพระมหากษัตริย์ 1669 จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ซาเกร็บ
  โจเซฟที่ 1
(Josip I.)
5 พฤษภาคม 1705 11 เมษายน 1711  
  คาร์ลที่ 3
(Karlo III.)
11 เมษายน 1711 20 ตุลาคม 1740 9 มีนาคม 1712 รัฐสภาโครเอเชียลงมติ การรับรองในทางปฏิบัติ ณ ราชอาณาจักรโครเอเชียเพื่อยอมรับการสืบราชสมบัติของสตรีภายหลังการสิ้นสุดทายาทฝ่ายบุรุษและสนับสนุนพระนางเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งโครเอเชีย

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรนแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  มาเรียที่ 2 เทเรซา
(Marija Terezija)
20 ตุลาคม 1740 29 พฤศจิกายน 1780 ผนวกโครเอเชียเป็น županije (นคร) และ ในค.ศ. 1767 จัดตั้งราชบัลลังก์โครเอเชีย (Consilium Regium) ถึงค.ศ. 1779 เมื่อพระนางเลิกทาส พระนางสถาปนากองทัพและปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบทาสติดที่ดิน
  โจเซฟที่ 2
(Josip II.)
29 พฤศจิกายน 1780 20 กุมภาพันธ์ 1790 เลิกระบบทาสติดที่ดิน ทรงแปลงโครเอเชียให้เป็นเยอรมัน
  ลีโอโปลด์ที่ 2 20 กุมภาพันธ์ 1790 1 มีนาคม 1792  
  ฟรานซ์
(Franjo I.)
1 มีนาคม 1792 6 สิงหาคม 1806  

ภายใต้จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีแก้ไข

ราชวงศ์ฮับส์บูร์ก-ลอร์เรนแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ฟรานซ์
(Franjo I.)
6 สิงหาคม 1806 2 มีนาคม 1835
  เฟอร์ดินานด์ที่ 5 28 มีนาคม 1830 2 ธันวาคม 1848 ประชวรลมบ้าหมู, สละราชสมบัติให้พระราชภาคิไนย, เจ้าชายฟรานซ์ โจเซฟ (โอรสในเจ้าชายฟรานซ์ คาร์ล). สวรรคต ค.ศ. 1875.
  ฟรานซ์ โจเซฟ
(Franjo Josip I.)
2 ธันวาคม 1848 21 พฤศจิกายน 1916
  คาร์ลที่ 4
(Karlo IV.)
21 พฤศจิกายน 1916 16 พฤศจิกายน 1918 จักรวรรดิออสเตรีย ฮังการีสิ้นสุดในปีค.ศ. 1918, เมื่อพระองค์ "มอบเอกราช" แก่รัฐต่างๆในจักรวรรดิ แต่ยังทรงถือว่าเป็นจักรพรรดิออสเตรียและกษัตริย์ฮังการีอยู่ จนกระทั่งพระองค์สวรรคตลงในปีค.ศ. 1922.

ภายใต้ยูโกสลาเวียแก้ไข

 
ตราประจำตัวของประมุขโครเอเชีย

ราชวงศ์คาราดอร์เดวิกแก้ไข

ภายนหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 และการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย ฮังการี, โครเอเชียกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บซึ่งปกครองโดยราชวงศ์คาราดอร์เดวิก ใน 1918 ตำแหน่ง "กษัตริย์โครเอเชีย" ใช้ร่วมกับตำแหน่ง"สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งปวงชนชาวเซิร์บ,โครแอทและสโลวีน" ในค.ศ. 1929 ตำแหน่งถูกเปลี่ยนเป็น"สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งยูโกสลาเวีย". ระหว่างค.ศ. 1939 - 1943 โครเอเชียเป็นเขตปกครองตนเองโดนอุปราช (บาโนวินา) ภายใต้ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย, ปกครองโดยพระเจ้าปีเตอร์ที่ 2, การดูแลภายใต้พระปรมาภิไธยโดย Ban (อุปราช) อีวาน ซูบาสิช ระหว่างนี้, ค.ศ. 1941 โครเอเชียถูกยึดครองโดยฝ่ายอักษะพร้อมกับส่วนที่เหลือของยูโกสลาเวีย

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  ปีเตอร์ที่ 1
(Petar I.)
1 December 1918 16 August 1921 มกุฎราชกุมารอเล็กซานเดอร์ ทรงดูแลโครเอเชียแทนพระองค์ในช่วงปลายรัชกาล
  อเล็กซานเดอร์ที่ 1
(Aleksandar I.)
16 August 1921 9 October 1934 เปลี่ยนตำแหน่งเป็นกษัตริย์ยูโกสลาเวียใน ค.ศ. 1929ถูกปลงพระชนม์ ใน มาร์เซย์.
  ปีเตอร์ที่ 2
(Petar II.)
9 October 1934 29 November 1945 ครองราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์. เจ้าชายพอลแห่งยูโกสลาเวีย สำเร็จราชการแทนจนกระทั่งเมษายน ค.ศ. 1941. ทรงลี้ภัยไปยังลอนดอนจนกระทั่งถูกถอดถอนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1945 อีวาน ซูบาสิช ดำรงฐานะอุปราชในแคว้นโครเอเชีย (1939–43) ตำแหน่งประมุขแห่งรัฐโครเอเชียถูกสืบทอดโดยวลาดิเมียร์ นาโซ, ประธานาธบดีแห่ง ZAVNOH

รัฐเอกราชโครเอเชียแก้ไข

1941 - 1945: กองทัพนาซีได้ก่อตั้ง รัฐเอกราชโครเอเชีย ขึ้นเป็นรัฐหุ่นเชิด โดยดินแดนนี้เป็นดินแดนที่ฝ่ายอักษะยึดจากยูโกสลาเวียได้ และถูกปกครองโดย ขบวนการปฏิวัติโครเอเชียอุสตาซา นำโดย อันเท ปาเวลิช. ในเดือนพฤษภาคม 1941 ได้มีการจัดตั้งเป็นราชอาณาจักร (ภายใต้ข้อตกลงระหว่างอันเต ปาเวลิช และ เบนิโต มุสโสลินี). แล้วเชิญ เจ้าชายไอโมน ดยุกที่ 4 แห่งโอสตา ครองราชย์โดยใช้พระนามว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีโทมิสลาฟที่ 2 แห่งโครเอเชีย" แต่พระองค์ก็ไม่เคยได้ปกครองโครเอเชียเลย และในที่สุด ก็ทรงถูกรัฐบาลอิตาลีบังคับให้ลงพระปรมาภิไธยสละราชสมบัติในปีค.ศ. 1943

ราชวงศ์ซาวอย-เอออสต้าแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่ม สิ้นสุด หมายเหตุ
  โทมิสลาฟที่ 2 18 พฤษภาคม 1941 31 กรกฎาคม 1943

ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์โครเอเชียแก้ไข

ราชสกุลฮับส์บูร์ก-ลอร์เรน ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์พระมหากษัตริย์โครเอเชียแก้ไข

รูป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ เริ่มอ้างสิทธิ์ พ้นจากการอ้างสิทธิ์
  คาร์ลที่ 4

(Karlo IV.)

16 พฤศจิกายน 1918 1 เมษายน 1922
  ออตโต 1 เมษายน 1922 4 กรกฎาคม 2011
  คาร์ลที่ 5

(Karlo V.)

4 กรกฎาคม 2011 ปัจจุบัน

ราชวงศ์คาราดอร์เดวิก ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์พระมหากษัตริย์ยูโกสลาเวียแก้ไข

รูป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ เริ่มอ้างสิทธิ์ พ้นจากการอ้างสิทธิ์
  ปีเตอร์ที่ 2

(Petar II.)

29 พฤศจิกายน 1945 30 พฤศจิกายน 1970
  อเล็กซานเดอร์ที่ 2

(Aleksandar II.)

30 พฤศจิกายน 1970 ปัจจุบัน

ราชวงศ์ซาวอย-เอออสตา ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์พระมหากษัตริย์แห่งรัฐเอกราชโครเอเชียแก้ไข

รูป ผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ เริ่มอ้างสิทธิ์ พ้นจากการอ้างสิทธิ์
  โทมิสลาฟที่ 2 31 กรกฎาคม 1943 29 มกราคม 1948
  อเมเดโอ 29 มกราคม 1948 1 มิถุนายน 2021
  ไอโมน 1 มิถุนายน 2021 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข