พระเจ้าลอโยชที่ 2 แห่งฮังการี

พระเจ้าลอโยชที่ 2 แห่งฮังการี (ฮังการี: Lajos; เช็ก: Ludvík; โครเอเชีย: Ludovik; สโลวัก: Ľudovít; 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1506 – 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรฮังการีผู้ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1516 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526[1] ในยุทธการที่โมฮาช

พระเจ้าลอโยชที่ 2
พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าลอโยชที่ 2 วาดโดยทิเชียน
กษัตริย์แห่งฮังการีและโครเอเชีย
ครองราชย์ค.ศ. 1516–1526
ราชาภิเษก4 มิถุนายน ค.ศ. 1508
ก่อนหน้าพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2
ถัดไปพระเจ้าแฟร์ดีนันท์ที่ 1
ยาโนช ซาโพลไย
กษัตริย์แห่งโบฮีเมีย
ครองราชย์ค.ศ. 1516–1526
ราชาภิเษก11 มีนาคม ค.ศ. 1509
ก่อนหน้าพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2
ถัดไปพระเจ้าแฟร์ดีนันท์ที่ 1
พระราชสมภพ1 กรกฎาคม ค.ศ. 1506
บูดอ ราชอาณาจักรฮังการี
(ปัจจุบันคือ บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี)
สวรรคต29 สิงหาคม ค.ศ. 1526(1526-08-29) (20 ปี)
โมฮาช ราชอาณาจักรฮังการี
ฝังพระศพอาสนวิหารเซแก็ชแฟเฮร์วาร์
คู่อภิเษกมาเรียแห่งออสเตรีย
พระราชบุตรยาโนช ว็อช (พระราชบุตรนอกสมรส)
ราชวงศ์ยาเกียลโลเนียน
พระราชบิดาพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2
พระราชมารดาอานแห่งฟัว-คานเดล
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย

ลอโยชเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าวลาดิสเลาส์ที่ 2 แห่งฮังการี (Vladislas II of Bohemia and Hungary) และพระอัครมเหสีองค์ที่สามอานแห่งฟัว-คานเดล หลังจากที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1516 แล้วลอโยชก็เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียและฮังการี พระองค์ทรงได้รับการอุปถัมภ์เป็นพระราชโอรสบุญธรรมของจักรพรรดิมัคซีมีลีอานที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1515 เมื่อจักรพรรดิมัคซีมีลีอานเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1519 เกออร์ค ฟ็อน โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น มาร์คกราฟแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัคผู้เป็นผู้พิทักษ์ตามกฎหมายก็รับเลี้ยงลอโยชต่อ

อ้างอิง แก้

  1. Louis II. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved April 24, 2009, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/348775/Louis-II
  • Takáts, Sándor: II. Lajos király fia (A Son of King Louis II Jagiellon), Századok (Periodical Centuries), pp. 183-185, 1903