ดาไรอัสมหาราช

จักรพรรดิอะคีเมนียะห์องค์ที่สี่
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าดาไรอัสมหาราช)

ดาไรอัสที่ 1 (เปอร์เซียเก่า: 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 Da A Ra Ya Va Ů S; กรีก: Δαρεῖος Dareios; c. 550 – 486 BCE), หรือที่รู้จักในชื่อ ดาไรอัสมหาราช เป็นจักรพรรดิอะคีเมนียะห์ที่สี่ระหว่าง 522 และ 486 ปีก่อนคริสตกาล โอรสของ Hystaspes มเหสีคือ Atossa และพระชามาดาของไซรัสมหาราช

ดาไรอัสมหาราช
Darius the great. jpg.jpg
พระนามดาไรอัสที่ 1
พระอิสริยยศกษัตริย์ ยิ่งใหญ่กษัตริย์ แห่ง เหล่ากษัตริย์กษัตริย์ แห่ง เปอร์ซิสกษัตริย์ แห่ง บาบิโลนฟาโรห์ แห่ง อียิปต์กษัตริย์ แห่ง ประเทศ
ราชวงศ์อะคีเมนียะห์
ครองราชย์กันยายน 522 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง
ตุลาคม 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช (36 ปี)
รัชกาลก่อนบาร์ดีย่า
รัชกาลถัดไปเซิร์กซีสที่ 1
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ550 ปีก่อนคริสต์ศักราช
สวรรคตตุลาคม 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช
(ประมาณ 64 พรรษา)
พระราชบิดาฮีสตัสเปส
พระราชมารดาโรห์โดกูเน หรือ ไอมาร่า
พระมเหสีอโทสซ่าอาร์ตีโทเน่ฟราทาโกเน่ปาล์มมี่เฟียดีเมียرته‌بامه
พระราชบุตรอาร์โตบาซานเซิร์กซีสที่ 1มาซิสเทสฮีสตัสเปสอาร์ซาเมสฮีปเปอร์รันเธสอาร์ตาซอสทรี่อะคีเมเนสโกบรีอัสอับโรโคเมส

ตลอด 36 ปีในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็งแกร่งให้กับจักรวรรดิอะคีเมนียะห์ ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง

พระเจ้าดาไรอัสสวรรคตเมื่อ 486 ปี ก่อนคริสตกาล ขณะพระชนม์ได้ 64 พรรษา พระเจ้าเซิร์กซีสมหาราช พระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา