พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ

พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ (เกาหลี광종; ฮันจา光宗; อาร์อาร์Gwangjong; เอ็มอาร์Kwangjong ค.ศ. 925 - ค.ศ. 975) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975) พระนามเดิม วังโซ (왕소, 王昭) เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอกับพระนางชินมย็องซุนซ็อง (신명순성왕후, 神明順成王后) จากตระกูลยู องค์ชายวังโซมีพระเชษฐา คือ องค์ชายวังโย (왕요, 王堯) ในค.ศ. 943 พระเจ้าแทโจสวรรคต พระเจ้าฮเยจงซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดากับองค์ชายทั้งสองขึ้นครองราชย์แต่ตกอยู่ใต้อำนาจของวังคยู ในค.ศ. 945 พระเจ้าฮเยจงสวรรคต องค์ชายวังโยขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองจง แต่ครองราชย์เพียงสี่ปีก็สวรรคตในค.ศ. 949 องค์ชายวังโซจึงขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าควางจง

พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ
จักรพรรดิแห่งโครยอ
ครองราชย์ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975
รัชสมัย26 ปี
ก่อนหน้าพระเจ้าช็องจง
ถัดไปพระเจ้าคยองจง
ประสูติค.ศ. 925
วังโซ
สวรรคตค.ศ. 975
พระอัครมเหสีพระนางแทมก
พระราชบุตรพระเจ้าคยองจง
พระนามเต็ม
พระเจ้าควังจง
ราชวงศ์โครยอ
พระราชบิดาพระเจ้าแทโจ
พระราชมารดาพระมเหสีซินมยองซุนซ็อง ตระกูลยู
Korean name
ฮันกึล
광종
ฮันจา
อาร์อาร์Gwangjong
เอ็มอาร์Kwangjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
왕소
ฮันจา
อาร์อาร์Wang So
เอ็มอาร์Wang So
ชื่อมรณกรรม
ฮันกึล
홍도선열평세대성대왕
ฮันจา
อาร์อาร์Hongdoseonyeolpyeongsedaeseongdaewang
เอ็มอาร์hongdosŏnyŏlp‘yŏngse taesŏng taewang

พระเจ้าควางจงต้องการจะดึงกำลังคนจากขุนนางท้องถิ่นที่อำนาจอยู่เดิมเข้ามาสู่ราชสำนักจึงออกพระราชบัญญัติปลดทาส (노비안검법, 奴婢按檢法) ในค.ศ. 956 เพื่อปลดปล่อยทาสที่เคยเป็นอิสระชนแต่ถูกขุนนางท้องถิ่นข่มเหงรังแกบังคับให้เป็นทาส และออกมาทำงานให้ราชสำนัก เป็นการลดอำนาจขุนนางท้องถิ่น

ชัง จี ที่ปรึกษาของพระเจ้าควางจงและเคยเป็นทูตของโครยอประจำที่จีน แนะนำพระเจ้าควางจงว่าควรจะเปลี่ยนระบบข้าราชการโครยอเสียใหม่ จากเดิมที่เน้นเผ่าต่าง ๆ ที่มีอำนาจมาตั้งแต่สมัยสามอาณาจักร[1] มาเป็นระบบสอบจอหงวนคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถโดยไม่จำเป็นต้องมาจากตระกูลที่มีอำนาจ และส่งเสริมขุนนางฝ่ายบุ๋นให้มีอำนาจเหนือขุนนางฝ่ายบู๊ที่เรืองอำนาจมาตั้งแต่สมัยตั้งอาณาจักร การสอบจอหงวนของเกาหลี หรือ ควากอ จึงมีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าควางจง

พระเจ้าควางจงถูกต่อต้านโดยกลุ่นขุนนางที่มีอำนาจเดิมที่ช่วยก่อตั้งอาณาจักรโครยอขึ้นมา พระเจ้าควางจงกีดกันขุนนางตระกูลเก่า และส่งเสริมขุนนางที่ไม่ได้มาจากตระกูลดังไม่มีฐานอำนาจและขุนนางจีน พระเจ้าควางจงยังปราบดาภิเษกพระองค์เองเป็นจักรพรรดิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิโครยอพระองค์แรก และได้อภิเษกสมรสสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก ตระกูลฮวางโบแห่งฮวางจู (대목왕후 황보씨) เป็นพระอัครมเหสี

พระเจ้าควางจงสวรรคตในปีค.ศ. 975 รวมพระชนมายุได้ 50 พรรษา พระโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าคยองจง

พระราชวงศ์

แก้
  • พระราชบิดา พระเจ้าแทโจ (태조)
  • พระราชมารดา พระนางซินมย็องซุนซ็อง ตระกูลยู แห่งชุงจู (신명순성왕후)

พระมเหสี

  • พระนางแทมก ตระกูลฮวังโบ แห่งฮวังจู (พระราชธิดาในพระเจ้าแทโจที่ประสูติแต่สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง)

พระสนม

  • เจ้าหญิงคย็องฮวากุง (경화궁부인 임씨, 慶和宮夫人 林氏) พระราชธิดาของพระเจ้าฮเยจงกับสมเด็จพระราชินีอึยฮวา

พระราชโอรส

  • เจ้าชายวังยู (경종, 景宗) พระราชโอรสของพระนางแทมก
  • เจ้าชายฮโยฮวา (효화태자, 孝和太子) พระราชโอรสของพระนางแทมก

พระราชธิดา

  • เจ้าหญิงช็อนชู (천추공주, 千秋公主) พระราชธิดาของพระนางแทมก
  • เจ้าหญิงโบฮวา (보화공주, 寶華公主) พระราชธิดาของพระนางแทมก
  • สมเด็จพระจักรพรรดินีมุนด็อก (문덕왕후, 文德王后) พระราชธิดาของพระนางแทมก

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าจองจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1492 - พ.ศ. 1518)
  พระเจ้าคยองจง