สมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก (เกาหลี: 대목왕후 , ? — ?) พระมเหสีใน พระเจ้าควางจง พระราชาลำดับที่ 4 แห่ง ราชวงศ์โครยอ เป็นพระราชมารดาของ พระเจ้าคย็องจง พระราชาลำดับที่ 5 และเป็นพระอัยยิกา (ย่า) ของ พระเจ้ามกจง พระราชาลำดับที่ 7

พระราชินีแทมก
Queen Daemok
대목왕후
ประสูติ?
แคซอง อาณาจักรโครยอ
สิ้นพระชนม์?
แคซอง อาณาจักรโครยอ
พระราชสวามีพระเจ้าควางจงแห่งโครยอ
พระราชบุตรองค์ชายวังยู , พระเจ้าคย็องจง
ราชสกุลวัง
ราชวงศ์โครยอ
พระบิดาพระเจ้าแทโจแห่งโครยอ
พระมารดาพระราชินีซินจอง

พระราชินีแทมกเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของ พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งโครยอที่ประสูติแต่ พระราชินีซินจอง พระมเหสีองค์ที่ 4 โดยพระองค์มีพระเชษฐาร่วมพระมารดาพระองค์เดียวคือ องค์ชายวังอุก ซึ่งต่อมาในรัชสมัย พระเจ้าซองจง ผู้เป็นพระโอรสและเป็นพระนัดดาของพระนางได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศภายหลังจากสิ้นพระชนม์เป็น พระเจ้าแทจง

ต่อมาพระนางได้เข้าพิธีอภิเษกกับ พระเจ้าควางจง ผู้เป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาและมีพระราชโอรสและพระราชธิดาให้กับพระเจ้าควางจงทั้งสิ้น 5 พระองค์

พระราชวงศ์

แก้