พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ

พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ (เกาหลี목종; ฮันจา穆宗; อาร์อาร์Mokjong; เอ็มอาร์Mokchong ค.ศ. 980 - ค.ศ. 1009) จักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 997 - ค.ศ. 1009)

พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ

วังซง
พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ
จักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งโครยอ
ครองราชย์ค.ศ. 997 - ค.ศ. 1009
รัชกาลก่อนหน้าซองจง
รัชกาลถัดไปฮย็อนจง
พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ
พระราชบิดาคยองจง
พระราชมารดาพระพันปีชอนชู
พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ
ชื่อเกิด
ฮันกึล
왕송
ฮันจา
王誦
อาร์อาร์Wang Song
เอ็มอาร์Wang Song
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล
효신
ฮันจา
孝伸
อาร์อาร์Hyosin
เอ็มอาร์Hyosin

พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ มีพระนามเดิม องค์ชายวังซง แห่ง ฮวางจู เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าคยองจงกับสมเด็จพระราชินีฮอนแอ หรือ พระนางชอนชูฮวางแทฮู เป็นพระราชปนัดดาของพระเจ้าแทโจแห่งโครยอและสมเด็จพระจักรรดินีซินจอง แห่ง ฮวางจู เมื่อพระเจ้าคยองจงสิ้นพระชนม์โดยการถูกลอบปลงพพระชนม์ องค์ชายวังชี ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ สมเด็จพระราชินีมุนด็อกแห่งฮวางจู พระมเหสีของพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ ได้รับองค์ชายวังซง พระชนมายุเพียงแค่ 2 พรรษา มาเป็นพระราชโอรสบุญธรรม และเลี้ยงดูประดุจพระมารดาแท้ๆขององค์ชาย เนื่องจากครั้งพระเจ้าซองจงขึ้นครองราชย์ได้เนรเทศสมเด็จพระราชินีฮอนแอพระราชมาดาขององค์ชายวังซงออกจากวังหลวง ทำให้สมเด็จพระราชินีมุนด็อกเกิดความสงสาร จึงได้เลี้ยงดูองค์ชายแทน ครั้งสมเด็จพระราชินีมุนด็อกสิ้นพระชนม์เนื่องจากประชวรอย่างหนัก พระเจ้าซองจงจึงให้พระสนมยอนฮึงขึ้นดำรงตำแหน่งพระเหสีมีพระนามว่า สมเด็จพระราชินีมุนฮวา พระนางมุนฮวาจึงได้เลี้ยงดูองค์ชายวังซงต่อไป

ในปี ค.ศ. 997 พระเจ้าซองจงสิ้นพระชนม์โดยไม่มีพระราชโอรส ทำให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอกลับคืนราชสำนักอีกครั้ง จนในที่สุดองค์ชายวังซง ในฐานะที่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอนั้น ก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์ มีพระนามว่า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ ครั้งขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระราชินีฮอนแอ แห่ง ฮวางจู เป็นพระนางชอนชูฮวางแทฮู (천추태후, 千秋太后) และได้ตั้งพระนางเป็นผู้สำเร็จราชการแทน พระนางชอนชูครั้งพระนางมุนด็อกสิ้นพระชนม์ พระนางได้นำองค์หญิงซอนพระธิดาของพระนางมุนด็อกมาเลี้ยงดูที่วังมยองบก เมื่อองค์ชายวังซงขึ้นครองราชย์ พระนางจึงให้องค์หญิงซอนอภิเษกกับพระเจ้ามกจงและพระราชทานนามว่า สมเด็จพระราชินีซอนจอง เนื่องจากในขณะนั้นราชวงศ์เหลียวของแคว้นคิตัน ได้ทำสงครามกับอาณาจักรโครยอ พระนางชอนชูได้นำทัพทำสงครามอย่างต่อเนื่องกับราชวงศ์เหลียว ครั้งแคว้นคิตันได้ยกทัพใหญ่ทหาร 300,000 นาย มาบุกโครยอเข้ายึดเมืองแคซองไว้ พระเจ้ามกจงพร้อมกับพระนางชอนชูและพระนางซอนจองจึงได้ลี้ภัยไปที่วังมยองบก พระเจ้ามกจงถูกทหารคิตันตามฆ่า แต่พระนางชอนชูปกป้องไว้ ครั้งสงครามยุติลงพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์ให้องค์ชายวังซุน โอรสของพระนางฮอนจองพระขนิษฐาของพระนางชอนชูขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮย็อนจง แต่ขุนนางกลุ่มชิลลาที่กุมอำนาจหลังพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์เกรงว่าพระนางชอนชูจะหวนมามีอำนาจในราชสำนักอีก จึงได้ลอบปลงพระชนม์พระเจ้ามกจง ทำให้พระนางชอนชูและพระนางซอนจองโกรธแค้นอย่างมาก จึงได้ลอบสังหารขุนนางกลุ่มซิลลาจนหมดสิ้นจากราชสำนัก จนพระนางชอนชูสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1029

พระเจ้ามกจงเสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1009 รวมพระชนมายุได้ 29 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้

พระมเหสี

  • สมเด็จพระจักพรรดินีซอนจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (선정왕후 유씨, 宣正王后 劉氏) พระราชธิดาของพระเจ้าซองจงกับสมเด็จพระราชินีมุนด๊อก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู

พระสนม

  • พระสนมโยซอกแทก ตระกูลคิม (요석택궁인 김씨, 邀石宅宮人 金氏)
ก่อนหน้า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าซองจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1540 - พ.ศ. 1552)
  พระเจ้าฮย็อนจง