พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ

พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ (เกาหลี: 목종, ฮันจา: 穆宗, MC: Mokjong, MR: Mokchong ค.ศ. 980 - ค.ศ. 1009) จักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 997 - ค.ศ. 1009)

พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ

พระบรมนามาภิไธย วังซง
พระปรมาภิไธย พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ
พระอิสริยยศ จักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งโครยอ
ครองราชย์ ค.ศ. 997 - ค.ศ. 1009
รัชกาลก่อน ซองจง
รัชกาลถัดไป ฮย็อนจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา คยองจง
พระราชมารดา พระพันปีชอนชู
พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ
RRMokjong
MRMokchong
ชื่อเกิด
ฮันกึล왕송
ฮันจา王誦
RRWang Song
MRWang Song
ชื่อสุภาพ
ฮันกึล효신
ฮันจา孝伸
RRHyosin
MRHyosin

พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ มีพระนามเดิม องค์ชายวังซง แห่ง ฮวางจู เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าคยองจงกับสมเด็จพระราชินีฮอนแอ หรือ พระนางชอนชูฮวางแทฮู เป็นพระราชปนัดดาของพระเจ้าแทโจแห่งโครยอและสมเด็จพระจักรรดินีซินจอง แห่ง ฮวางจู เมื่อพระเจ้าคยองจงสิ้นพระชนม์โดยการถูกลอบปลงพพระชนม์ องค์ชายวังชี ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ สมเด็จพระราชินีมุนด็อกแห่งฮวางจู พระมเหสีของพระเจ้าซองจงแห่งโครยอ ได้รับองค์ชายวังซง พระชนมายุเพียงแค่ 2 พรรษา มาเป็นพระราชโอรสบุญธรรม และเลี้ยงดูประดุจพระมารดาแท้ๆขององค์ชาย เนื่องจากครั้งพระเจ้าซองจงขึ้นครองราชย์ได้เนรเทศสมเด็จพระราชินีฮอนแอพระราชมาดาขององค์ชายวังซงออกจากวังหลวง ทำให้สมเด็จพระราชินีมุนด็อกเกิดความสงสาร จึงได้เลี้ยงดูองค์ชายแทน ครั้งสมเด็จพระราชินีมุนด็อกสิ้นพระชนม์เนื่องจากประชวรอย่างหนัก พระเจ้าซองจงจึงให้พระสนมยอนฮึงขึ้นดำรงตำแหน่งพระเหสีมีพระนามว่า สมเด็จพระราชินีมุนฮวา พระนางมุนฮวาจึงได้เลี้ยงดูองค์ชายวังซงต่อไป

ในปี ค.ศ. 997 พระเจ้าซองจงสิ้นพระชนม์โดยไม่มีพระราชโอรส ทำให้สมเด็จพระราชินีฮอนแอกลับคืนราชสำนักอีกครั้ง จนในที่สุดองค์ชายวังซง ในฐานะที่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าคยองจงแห่งโครยอนั้น ก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์ มีพระนามว่า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ ครั้งขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระราชินีฮอนแอ แห่ง ฮวางจู เป็นพระนางชอนชูฮวางแทฮู (천추태후, 千秋太后) และได้ตั้งพระนางเป็นผู้สำเร็จราชการแทน พระนางชอนชูครั้งพระนางมุนด็อกสิ้นพระชนม์ พระนางได้นำองค์หญิงซอนพระธิดาของพระนางมุนด็อกมาเลี้ยงดูที่วังมยองบก เมื่อองค์ชายวังซงขึ้นครองราชย์ พระนางจึงให้องค์หญิงซอนอภิเษกกับพระเจ้ามกจงและพระราชทานนามว่า สมเด็จพระราชินีซอนจอง เนื่องจากในขณะนั้นราชวงศ์เหลียวของแคว้นคิตัน ได้ทำสงครามกับอาณาจักรโครยอ พระนางชอนชูได้นำทัพทำสงครามอย่างต่อเนื่องกับราชวงศ์เหลียว ครั้งแคว้นคิตันได้ยกทัพใหญ่ทหาร 300,000 นาย มาบุกโครยอเข้ายึดเมืองแคซองไว้ พระเจ้ามกจงพร้อมกับพระนางชอนชูและพระนางซอนจองจึงได้ลี้ภัยไปที่วังมยองบก พระเจ้ามกจงถูกทหารคิตันตามฆ่า แต่พระนางชอนชูปกป้องไว้ ครั้งสงครามยุติลงพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์ให้องค์ชายวังซุน โอรสของพระนางฮอนจองพระขนิษฐาของพระนางชอนชูขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮย็อนจง แต่ขุนนางกลุ่มชิลลาที่กุมอำนาจหลังพระเจ้ามกจงสละราชบัลลังก์เกรงว่าพระนางชอนชูจะหวนมามีอำนาจในราชสำนักอีก จึงได้ลอบปลงพระชนม์พระเจ้ามกจง ทำให้พระนางชอนชูและพระนางซอนจองโกรธแค้นอย่างมาก จึงได้ลอบสังหารขุนนางกลุ่มซิลลาจนหมดสิ้นจากราชสำนัก จนพระนางชอนชูสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1029

พระเจ้ามกจงเสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 1009 รวมพระชนมายุได้ 29 พรรษา

พระราชวงศ์แก้ไข

พระมเหสี

  • สมเด็จพระจักพรรดินีซอนจอง ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู (선정왕후 유씨, 宣正王后 劉氏) พระราชธิดาของพระเจ้าซองจงกับสมเด็จพระราชินีมุนด๊อก ตระกูล ฮวางโบ แห่ง ฮวางจู

พระสนม

  • พระสนมโยซอกแทก ตระกูลคิม (요석택궁인 김씨, 邀石宅宮人 金氏)
ก่อนหน้า พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าซองจง   จักรพรรดิแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1540 - พ.ศ. 1552)
  พระเจ้าฮย็อนจง