พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ

พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ (เกาหลี정종; ฮันจา定宗; อาร์อาร์Jeongjong; เอ็มอาร์Chŏngjong ค.ศ. 923 - ค.ศ. 949) เป็นพระราชาองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โครยอ (ค.ศ. 946 - ค.ศ. 949) พระนางเดิม วัง โย (왕요, 王堯) เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแทโจแห่งโครยอ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ และพระนางชินมย็องซุนซ็อง (신명순성왕후, 神明順成王后) ตระกูลยู ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าชิลลา ในค.ศ. 943 พระเจ้าแทโจสวรรคต องค์ชายวัง มู จึงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮเยจง แต่ด้วยที่พระเจ้าฮเยจงขาดการสนับสนุนจากพระญาติที่มีอำนาจ ทำให้ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระญาติของมเหสีต่างๆของพระเจ้าแทโจ ซึ่งล้วนเป็นขุนนางเก่าชิลลา[1] วัง คยู (왕규, 王珪) หนึ่งในขุนนางเก่าชิลลา ต้องการให้หลานของตนได้เป็นกษัตริย์ จึงยุยงพระเจ้าฮเยจงว่าองค์ชายวัง โย และองค์ชายวัง โซ (왕소, 王昭) สองพี่น้องจะก่อกบฏ แต่พระเจ้าฮเยจงก็ไม่ทำอะไร ในค.ศ. 945 พระเจ้าฮเยจงสวรรคต บรรดาขุนนางจึงเชิญองค์ชายวังโยขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อขึ้นครองราชสมบัติแล้ว พระเจ้าจองจงก็ไม่รอช้า ขอให้พระราชปิตุลาวังชิงยอม (왕식렴, 王式廉) แม่ทัพเปียงยางนำทัพลงมาปราบวังคยู

พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ
ฮันกึล
정종
ฮันจา
定宗
อาร์อาร์Jeongjong
เอ็มอาร์Chŏngjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล
왕요
ฮันจา
王堯
อาร์อาร์Wang Yo
เอ็มอาร์Wang Yo

ในค.ศ. 946 พวกคิตันตั้งราชวงศ์เหลียว พระเจ้าช็องจงเห็นว่าพวกคิตันกำลังสะสมกำลังและอาจเป็นภัยต่อโครยอได้เหมือนที่อาณาจักรพาลแฮล่มสลาย จึงวางแผนจะย้ายเมืองหลวงไปเมืองเปียงยางเพื่อให้การปกครองชายแดนทางเหนือมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังไม่ทันจะทำสิ่งใด พระเจ้าจองจงก็สิ้นพระชนม์ไปเสียก่อนในค.ศ. 949 องค์ชายวังโซ พระราชอนุชาขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าควางจง

พระเจ้าช็องจง เสด็จสวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 949 รวมพระชนมายุได้ 26 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้
 • พระราชบิดา พระเจ้าแทโจ (태조)
 • พระราชมารดา สมเด็จพระนางเจ้าซินมยองซุนซอง ตระกูล ยู แห่ง ชุงจู (신명순성왕후 유씨)
 • พระมเหสี
  1. พระนางมุนกง ตระกูล ปาร์ค (문공왕후 박씨, 文恭王后 朴氏)
  2. พระนางมุนซ็อง ตระกูล ปาร์ค (문성왕후 박씨, 文成王后 朴氏)
 • พระสนม
  • พระสนมชองชูนัมว็อน ตระกูล คิม (청주남원부인 김씨, 淸州南院夫人 金氏)
 • พระราชโอรสและพระราชธิดา
  1. เจ้าชายคย็องชุนว็อน (경춘원군, 慶春院君) พระราชโอรสของพระนางมุนกง ตระกูลปาร์ค
  2. เจ้าหญิงไม่ทราบพระนาม

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า พระเจ้าช็องจงที่ 1 แห่งโครยอ ถัดไป
พระเจ้าฮเยจง   พระราชาแห่งโครยอ
(พ.ศ. 1488 - พ.ศ. 1492)
  พระเจ้าควางจง