พระศรีธรรมราชมารดา เป็นพระอัครชายาในพระมหาธรรมราชาที่ 2 และพระราชมารดาในพระมหาธรรมราชาที่ 4

พระนางสาขา
พระนามพระนาง(วฺิ)สาขา
พระอิสริยยศพระชายา พระราชชนนีพันปีหลวงแห่งอาณาจักรสุโขทัย
ฐานันดรพระชายาในพระมหาธรรมราชาที่ 2 และ พระราชมารดาในพระมหาธรรมราชาที่ 4
ราชวงศ์ราชวงศ์ภูคา (ประสูติ) ราชวงศ์พระร่วง (เสกสมรส)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดาเจ้าเมืองน่าน
พระราชมารดาชายาเจ้าเมืองน่าน
พระราชสวามีพระมหาธรรมราชาที่ 2
พระราชบุตร
พระมหาธรรมราชาที่ 4

พระราชประวัติแก้ไข

พระนางสาขาเป็นพระราชธิดาในเจ้าเมืองน่าน เมื่อพระองค์ทรงเจริญวัย พระราชบิดาได้ส่งพระองค์มาเสกสมรสกับพระมหาธรรมราชาที่ 2เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์กาวน่านแห่งเมืองน่านและราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาเมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 3 สวรรคต พระโอรสของพระนางได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหาธรรมราชาที่ 4 พระองค์จึงได้รับการสถาปนาเป็น "พระศรีธรรมราชมารดา" ในภายหลัง

พระอิสริยยศแก้ไข

  • เจ้าหญิงสาขา
  • พระนางสาขา
  • พระศรีธรรมราชมารดา