พระศรีธรรมราชมารดา เป็นพระอัครชายาในพระมหาธรรมราชาที่ 2 และพระราชมารดาในพระมหาธรรมราชาที่ 4

พระนางสาขา

พระนาง(วิ)สาขา
พระชายา พระราชชนนีพันปีหลวงแห่งอาณาจักรสุโขทัย
พระราชสวามีพระมหาธรรมราชาที่ 2
พระราชบุตร
พระมหาธรรมราชาที่ 4
ราชวงศ์ราชวงศ์ภูคา (ประสูติ)
ราชวงศ์พระร่วง (เสกสมรส)
พระราชบิดาพญากานเมือง กษัตริย์เมืองน่าน
พระราชมารดาพระนางเทวี

พระราชประวัติ แก้

พระนางสาขาเป็นพระราชธิดาในเจ้าเมืองน่าน เมื่อพระองค์ทรงเจริญวัย พระราชบิดาได้ส่งพระองค์มาเสกสมรสกับพระมหาธรรมราชาที่ 2เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์กาวน่านแห่งเมืองน่านและราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ต่อมาเมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 3 สวรรคต พระโอรสของพระนางได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหาธรรมราชาที่ 4 พระองค์จึงได้รับการสถาปนาเป็น "พระศรีธรรมราชมารดา" ในภายหลัง

พระอิสริยยศ แก้

  • เจ้าหญิงสาขา
  • พระนางสาขา
  • พระศรีธรรมราชมารดา