ผู้ใช้:Octahedron80/เกี่ยวกับฉัน


Octra Bond
Octahedron80
I hate your edits.JPG
วันเกิด20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 (38 ปี)
อาชีพโปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์,
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เพศ♂ ชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เริ่มเขียน12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (16 ปี)
สิ่งที่สนใจ🔬 วิทยาศาสตร์
🔢 คณิตศาสตร์
👄 ภาษาศาสตร์
💻 คอมพิวเตอร์
📈 การตลาด
ความตั้งใจนโยบายต้องมาก่อน
ติดวิกิพีเดีย16,032 (เฉพาะจิตแพทย์ สรีรแพทย์ และหมอผีที่ดีที่สุดในโลกรวมกัน ถึงจะรักษาอาการติดวิกิพีเดียของคุณได้ในระยะนี้ โดยปกติคุณควรออกห่างจากวิกิพีเดียและไปพบบุคคลเหล่านี้...โดยปกตินะ)
ระดับทักษะ🎃 วิกิฟิเลีย
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-3ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
This user can contribute with an advanced level of English.
zh-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนได้ในระดับพื้นฐาน
該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
cmn-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาจีนกลางได้ในระดับพื้นฐาน
該用戶能以基本官話進行交流。
该用户能以基本官话进行交流。
ผู้ใช้ตามภาษา
 • 🏠 วิกิพีเดียภาษาไทย และวิกิพจนานุกรมภาษาไทย
 • 🇹🇭󠁔󠁈 ประเทศไทย
 • 🎓 วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) และ บธ.บ. (การตลาด)
 • 🤖 ผู้ใช้:OctraBot
 • 😅 ขออภัยหากข้าพเจ้าแก้ไขหน้าใดหน้าหนึ่งมากครั้งเกินไป
 • 😵 ข้าพเจ้าทำงานกับหลายภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย

ชื่ออื่นที่สามารถพบได้

การบริจาค

ยอดเงินที่ได้บริจาคให้วิกิมีเดียจนถึงปัจจุบัน 💰 รวมทั้งสิ้น 4,000 บาท

 • 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 💳 จำนวน 1,000 บาท
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2561 💳 จำนวน 700 บาท
 • 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 💳 จำนวน 700 บาท
 • 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 💳 จำนวน 500 บาท
 • 30 เมษายน พ.ศ. 2559 💳 จำนวน 500 บาท
 • 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 💳 จำนวน 500 บาท
 • 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 💳 จำนวน 100 บาท

(ตามเวลาประเทศไทย)

แนวปฏิบัติอื่น ๆ

แนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่สามารถสรุปได้นอกเหนือจากนโยบายทางการ

 • ผู้ใช้ทุกคนมีอิสระที่จะสื่อสารกับผู้อื่นด้วยภาษาที่ตนเองถนัด แต่ผู้ฟังไม่สามารถบังคับให้คุยด้วยภาษาที่ผู้ฟังถนัด (เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือแปลออนไลน์ ไม่น่ามีปัญหา)
 • คนที่ใส่ข้อมูลเข้ามาต้องเป็นคนรับผิดชอบพิสูจน์สิ่งที่ตนเขียน ตามข้อสันนิษฐานว่า ผู้นำเข้าต้องมีพื้นฐานรองรับอยู่แล้วจึงใส่เพิ่มมา (ถ้าหาไม่ได้ก็ควรพิจารณาลบออก)
 • บุคคลที่อยากโดดเด่นในวิกิพีเดีย สังเกตได้ว่ามักอวดอ้างว่าโดดเด่น หรือสั่งให้ลูกน้องมาเขียนบทความให้ (แต่หากโดดเด่นจริงก็มีบทความได้)
 • การโจมตีตัวบุคคล เป็นเหตุผลวิบัติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณของความไร้เหตุผล (เพราะเหตุผลจนมุมก็เลยต้องโจมตี)
 • คำต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกัน: เลือกที่รักมักที่ชัง, ลำเอียง, เอนเอียง, โน้มเอียง, ไม่เป็นกลาง, เข้าข้าง, อคติ
 • การคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดไปไว้ในบทความชื่อใหม่ เป็นการเปลี่ยนชื่อบทความที่ผิดวิธี เพราะทำให้ประวัติการเขียนเดิมหาย (ถ้าเปลี่ยนชื่อบทความไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแล)
 • การเว้นวรรคหรือการเติมเครื่องหมายวรรคตอนเพียงเล็กน้อย ยังไม่สามารถแก้ความกำกวมแก่ชื่อบทความได้ ต้องระบุอย่างอื่นเพิ่ม
 • การใส่ลิงก์ภายนอกลงในบทความโดยไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเนื้อหาอันใด ถูกจัดว่าเป็นสแปม (ถ้าเป็นบทความวิชาการอาจพิจารณาเก็บได้)
 • เนื้อหาสำหรับส่วน (section) ใหม่ที่ยังไม่มี ก็ไม่ต้องสร้างส่วนและโครงส่วนรอไว้ ให้มีเนื้อหาก่อนค่อยสร้าง
 • การเป็นผู้สนับสนุน (sponsorship) คือการจ่ายเงินเพื่อไปลงโฆษณา ไม่นับว่าเป็นความสำคัญตามนโยบาย
 • ผลงานโฆษณาสินค้าของบุคคล ไม่ใช่การโปรโมตสินค้าที่ผิดนโยบาย ตราบเท่าที่ไม่เขียนเนื้อหาเชิญชวนหรือชวนเชื่อ

กล่องผู้ใช้

วิกิพีเดีย

  ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
16 ปี 6 เดือน 7 วัน
 ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์แมว ๆ
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ฮอทแคต
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกวิกิมีเดียประเทศไทย
  ผู้เขียนบทความในระดับบทความคุณภาพ
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่า 1 บทความ
ควรมีอย่างน้อย 1 รูป
 ผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิคณิตศาสตร์
000 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
400 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
500 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
510 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
ผู้ใช้นี้เป็นสมาชิกของ โครงการ Wikipedia for World Heritage

เรื่องส่วนตัว

 ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 20 ก.ค. 2526
37ผู้ใช้คนนี้อายุ 37 ปี
 ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีกรกฎ
ตามระบบธาตุของจีน
ผู้ใช้นี้เป็นคนธาตุน้ำ
นศท.ผู้ใช้คนนี้เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
 ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดพิษณุโลก
 ผู้ใช้คนนี้ชอบและสนใจในเรื่องแมว
 ผู้ใช้คนนี้ชอบฟังดนตรีทุกประเภท
ドラ
えもん
ผู้ใช้คนนี้ชื่นชอบโดราเอมอน
 ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
 ผู้ใช้คนนี้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

ภาษา

(กล่องบาเบลดูด้านบน)

[aɪ.pʰiː.eɪ]ผู้ใช้คนนี้สามารถอ่านและเข้าใจ
สัทอักษรสากล
 ผู้ใช้คนนี้ยอมรับการใช้ภาษาแชต

ผู้ใช้คนนี้อ่านอักษรได้หลายชนิด
(ส่วนมากอ่านได้แต่แปลไม่ได้)

คอมพิวเตอร์

 ผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของอินเทล
NVIDIAผู้ใช้คนนี้ชอบผลิตภัณฑ์ของ เอ็นวีเดีย
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ วินโดวส์ 10
 ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์

แม่แบบ:User edge

 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีพลัสพลัส
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
 ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้สไตล์ชีต ได้
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาพีเอชพี
 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาเอสคิวแอลได้

แม่แบบ:User lua

 ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาไพทอน
 ผู้ใช้คนนี้เขียนบทความด้วยโน้ตแพด

แม่แบบ:User notepad++

เว็บไซต์และเครือข่าย

  ผู้ใช้นี้ใช้ ทวิตเตอร์
ในชื่อ @OctraBond
 ผู้ใช้นี้ใช้ Facebook
หน้าหลักอยู่ที่ octrabond