วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง
This user can contribute with an intermediate level of English.
ผู้ใช้คนนี้ใช้ไฟร์ฟอกซ์
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
ผู้ใช้คนนี้สามารถใช้สไตล์ชีต ได้
จาวาสคริปต์ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนจาวาสคริปต์
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน ภาษาจาวา
C#ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซีชาร์ป
200ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศาสนา
500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
I blog : Let's run Python on Mobile
I blog : Something Between the Lines
I wrote : Basic Cosmology