"ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสติปัญหาที่ผ่านทางปากกา เพื่อถ่ายทอดเรื่องกีฬาได้อย่างภาคภูมิใจ"