ผู้ใช้:พ.น.บุญรอด/ทดสอบ

กรดเปอร์ซีนิก (H4XeO6) เป็นกรดสมมติที่ใช้อธิบายสารละลายในน้ำของซีนอนเททรอกไซด์ (เหมือนกับโครเมียมไตรออกไซด์ที่เชื่อกันว่าเมื่อละลายในน้ำจะได้กรดโครมิก).

กรดชนิดนี้เป็นตัวออกซิไดส์ที่รุนแรงและมีความเป็นกรดสูง แต่ยังมีความเป็นกรดต่ำกว่ากรดเปอร์คลอริก เป็นกรดที่มีสี่โปรตอน (en:tetraprotic acid)

ตัวอย่างเช่นซิลเวอร์เปอร์ซีเนต จะเกิดสารประกอบดังนี้

  • โมโนซิลเวอร์ ไตรไฮโดรเจนเปอร์ซีเนต - AgH3XeO6
  • ไดซิลเวอร์ ไดไฮโดรเจนเปอร์ซีเนต - Ag2H2XeO6
  • ไตรซิลเวอร์ โมโนไฮโดรเจนเปอร์ซีเนต - Ag3HXeO6
  • เตตระซิลเวอร์เปอร์ซีเนต - Ag4XeO6

กรดชนิดนี้ไม่ได้คล้ายกับกรดชนิดอื่นๆ ใดเลย แต่ซีนอนเททรอกไซด์ก็อาจเทียบได้กับออสเมียมเททรอกไซด์ (กรดออสมิก)แม่แบบ:กล่องท้ายเรื่องใหม่ แม่แบบ:กล่องท้ายเรื่องใหม่