ฟาโรห์ทอเลมีที่ 2 ฟิลาเดลฟัส

(เปลี่ยนทางจาก ปโตเลมีที่ 2)

ทอเลมีที่ 2 หรือ ทอเลมีที่ 2 ฟิลาเดลฟัส หรือ พระเจ้าตุรมายะ (อังกฤษ: Ptolemy II Philadelphus กรีก: ΠτολεμαῖοςΦιλάδελφος, Ptolemaios Philádelphos, 309-246 ปีก่อนคริสตกาลคริสต์ศักราช) เป็นพระมหากษัตริย์ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ทอเลมีแห่งอียิปต์เมื่อ 283-246 ปีก่อนคริสต์ศักราช พระองค์เป็นพระราชโอรสในฟาโรห์ ทอเลมีที่ 1และราชินี เบเรนิซที่ 1

ความสัมพันธ์กับอินเดีย

แก้

พลินีผู้อาวุโส ได้บันทึกว่า ฟาโรห์ทอเลมีที่ 2 ได้ส่งคณะราชทูตนามว่า ไอโอนิซุส ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์โมริยะ ที่เมืองปาฏลีบุตรในชมพูทวีป[1] กับ พระเจ้าอโศกมหาราชอ้างอิง

แก้
  1. Mookerji 1988, p. 38.