ทอเลมีที่ 1 โซเตอร์ (กรีกโบราณ: Πτολεμαῖος Σωτήρ, Ptolemaios Soter, อังกฤษ: Ptolemy I Soter) พระองค์เกิดในปี 367 ก่อนคริสตกาล เป็นชาวมาซิโดเนีย เป็นหนึ่งในนายพลและหนึ่งในเจ็ดองครักษ์ของอเล็กซานเดอร์มหาราช พระองค์ยังทรงเป็นพระสหายสนิทกับอเล็กซานเดอร์มหาราชตั้งแต่ในวัยเด็ก หลังจากที่อเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ พระองค์กลายเป็นผู้ปกครองของอียิปต์ในปี 323-282 ก่อนคริสตกาล และผู้ก่อตั้งราชอาณาจักรทอเลมี และราชวงศ์ทอเลมี ในปี 305/4 ก่อนคริสตกาล พระองค์ได้เป็นฟาโรห์เพราะการยอมรับของประชาชนชาวอียิปต์ ทอเลมีสิ้นพระชนม์ในปี 282 ก่อนคริสตกาลที่เมืองอะเล็กซานเดรีย

ทอเลมีที่ 1

ทอเลมีที่ 1 โซเตอร์
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
ครองราชย์305 ปีก่อนคริสตกาล
รัชสมัย22 ปี
รัชกาลถัดไปทอเลมีที่ 2
พระมเหสีเบเรนิซที่ 1, ทาอิส, ยูริดิซ
พระราชบุตรลูกของ เบเรนิซที่ 1:

ทอเลมีที่ 2 , อาร์ซิโน่ที่ 2, ฟิโลเทรา, ลูกของ ทาอิส:, ลากุส, ลีออนทิสคัส, อีเรเน, ลูกของ ยูริดิซ: ทอเลมี เคอานูนอส, เมลาอาเกอร์, อาร์เกอุส, ลิซานดรา,

ปโตเลมาอิส
ราชวงศ์ราชวงศ์ทอเลมี
ประสูติ367 ปีก่อนคริสตกาล, ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย
สวรรคต282 ปีก่อนคริสตกาล, อเล็กซานเดรีย