อเล็กซานเดอร์ที่ 4 แห่งมาเกโดนีอา

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 แห่งมาเกโดนีอา (อังกฤษ: Alexander IV of Macedonia, สิงหาคม 323 – 309 ปีก่อนคริสตกาล) บางครั้งเรียกผิดว่าอีกัสในยุคปัจจุบัน[1] พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์เดียวใน อเล็กซานเดอร์มหาราช และ พระนางร็อกซานาแห่งแบคเตรีย

Alexander IV
Alexandros IV Aigos Budge.png
ครองราชย์323/322–309 BC
ก่อนหน้าพีลิปโปสที่ 3 แห่งมาเกโดนีอา
ถัดไปคาสแซนเดอร์
ราชวงศ์ราชวงศ์อาร์กีแอด
พระราชบิดาอเล็กซานเดอร์มหาราช
พระราชมารดาพระนางร็อกซานาแห่งแบคเตรีย
ประสูติ323 or 322 BC
บาบิโลน
สวรรคตLate summer 309 BC (aged 13 or 14)
มาเกโดนีอา, กรีกโบราณ
ศาสนาAncient Greek Religion
เหรียญที่ปรากฎพระพักตร์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4

พระราชประวัติแก้ไข

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 4 ประสูติเมื่อเดือนสิงหาคม 323 ปีก่อนคริสตกาล ที่ นครบาบิโลเนีย เป็นพระราชโอรสของ อเล็กซานเดอร์มหาราช และพระมเหสีของพระองค์ พระนางร็อกซานาแห่งแบคเตรีย[2][3][4] พระองค์เป็นพระราชนัดดาของ พีลิปโปสที่ 2 แห่งมาเกโดนีอา เพราะพระนางโรซานาทรงครรภ์เมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชสวรรคตในวันที่ 11 มิถุนายน 323 ปีก่อนคริสตกาล และไม่ทราบเพศของพระบุตร มีความขัดแย้งใน กองทัพมาเกโดเนีย เกี่ยวกับลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ ทหารราบ ได้สนับสนุนพระเชษฐาต่างพระมารดาของอเล็กซานเดอร์มหาราช พีลิปโปสที่ 3 (ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามาตลอดพระชนมชีพของพระองค์[5]) เพอร์ดิคคัส ผู้บัญชาการกองทหารม้าชั้นยอด ให้รอโดยหวังว่าพระบุตรของพระนางร็อกซานาจะเป็นชาย

เมื่อพระเจ้าพีลิปโปสที่ 3 ถูกจับสำเร็จโทษโดยขุนศึกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนาม แคสซานเดอร์ เมื่อ 317 ปีก่อนคริสตกาล เจ้าชายอเล็กซานเดอร์พระชนมายุเพียง 6 พรรษาจึงขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาแต่ครองราชบัลลังก์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตโดยถูกปลงพระชนม์ตามคำสั่งของแคสซานเดอร์เมื่อ 309 ปีก่อนคริสตกาล ทำให้ราชวงศ์อาร์กีแอดที่อยู่มาอย่างยาวนานกว่า 560 ปีต้องสิ้นสุดลงพร้อมกับการที่แคสซานเดอร์ได้สถาปนาตนเองเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ปกครองมาเกโดนีอา

อ้างอิงแก้ไข

  1. The error was caused by a modern misreading, ΑΙΓΟΥ for ΑΛΛΟΥ, of the text of Ptolemy's Canon of Kings. See e.g.   Chisholm, Hugh, บ.ก. (1911). "Alexander the Great s.v. Alexander 'Aegus'. สารานุกรมบริตานิกา ค.ศ. 1911. 1 (11 ed.). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. p. 549. and Chugg, Andrew Michael (2007). The Quest for the Tomb of Alexander the Great. Lulu. p. 42. ISBN 9780955679001. At Google Books.
  2. Ahmed, S. Z. (2004), Chaghatai: the Fabulous Cities and People of the Silk Road, West Conshokoken: Infinity Publishing, p. 61.
  3. Strachan, Edward and Roy Bolton (2008), Russia and Europe in the Nineteenth Century, London: Sphinx Fine Art, p. 87, ISBN 978-1-907200-02-1.
  4. Livius.org. "Roxane." Articles on Ancient History. Page last modified 17 August 2015. Retrieved on 29 August 2016.
  5. Habicht, Christian (1998). Hellēnistikē Athēna (1. ekdosē ed.). Ekdoseis Odysseas. p. 69. ISBN 960-210-310-8.