พลินีผู้อาวุโส (อังกฤษ: Pliny the Elder)[1] หรือ กาอิอุส ปลีนิอุส แซกุนดุส (ละติน: Gaivs Plinivs Secvndvs; ค.ศ. 2325 สิงหาคม ค.ศ. 79) เป็นนักธรรมชาติวิทยา นักประพันธ์ และแม่ทัพชาวโรมันในสมัยจักรวรรดิโรมันตอนต้น และเป็นพระสหายของจักรพรรดิแว็สปาซิอานุส พลินีใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษา การเขียน และการสืบสวนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและภูมิศาสตร์ งานชิ้นสำคัญที่สุดที่เขียนคือสารานุกรมชื่อ ธรรมชาติวิทยา (Natvralis Historia) ที่กลายมาเป็นแบบอย่างในการเขียนงานประเภทนี้ต่อมา พลินีเป็นลุงของพลินีผู้เยาว์ (Pliny the Younger)

พลินีผู้อาวุโส
พลินีผู้อาวุโส
เกิดค.ศ. 23
เสียชีวิต25 สิงหาคม ค.ศ. 79
อาชีพนักเขียน
สัญชาติโรมัน
ผลงานที่สำคัญธรรมชาติวิทยา

อ้างอิง แก้

  1. Livius.org: Pliny the Elder [1]

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้