ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ปีย์ มาลากุล

ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ เครือแปซิฟิก ผู้รับสัมปทานดำเนินการ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก จส.100 และประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารดิฉัน และ คอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan)

ประวัติแก้ไข

นายปีย์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2480 (83 ปี)[1] เป็นบุตรชายคนรองของหม่อมหลวงปีกทิพย์ มาลากุล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษ กับนางชนัฏ มาลากุล ณ อยุธยา บุตรีของพระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนวณิชย์) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายปีย์ มาลากุล มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน พี่ชายคือ ปนัดดา มาลากุล ณ อยุธยา น้องชายคือ พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (สมรสกับ คุณหญิงศิริรัตน์ (สกุลเดิม เอื้อวิทยา) มาลากุล ณ อยุธยา) และน้องสาวอีก 2 คนคือ คุณหญิงทิพยวดี ปราโมช ณ อยุธยา สมรสกับ หม่อมหลวงเสรี ปราโมชมีบุตรชายชื่อ นายอชิตะ ปราโมช, น้องสาวคน

การศึกษาและการงานแก้ไข

นายปีย์จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปริญญาตรีด้านการเงินการธนาคาร จากประเทศอังกฤษ ทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่าง พ.ศ. 2502-พ.ศ. 2506 และกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ช่วงปี พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2511[1] จากนั้นจึงหันมาทำงานด้านสิ่งพิมพ์ โดยเริ่มจากเป็นบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ต่อจากนายสนธิ ลิ้มทองกุล ราวปี พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นในปีเดียวกัน จึงเข้าซื้อกิจการนิตยสารดิฉันจากนายพร สิทธิอำนวย และในปี พ.ศ. 2525 ได้จัดตั้งบริษัท แปซิฟิค และได้ทำสัมประทานจัดรายการวิทยุกับสถานีวิทยุ อสมท.

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 นายปีย์ ได้ทำสัญญาสัมปทานกับนายประมุท สูตบุตร ผู้อำนวยการ อสมท จักตั้งการเสนอข่าวในแนวใหม่ โดยมีนายสมเกียรติและนางสาวอรุณโรจน์ มาจัดรายการข่าว ตอนเช้าและตอนค่ำ โดยนายปีย์ มาลากุล ได้ว่าจ้างนายสมเกียรติ อ่อนวิมล มาจัดรายการโทรทัศน์ของ อสมท. ตอนค่ำ และนางสาวอรุณโรจน์เลี่ยมทอง มาจัดรายการตอนช่วงเช้าชื่อรายการรับอรุณ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนนั้นนายปีย์ มาลากุล ได้ก่อตั้ง บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เข้าไปปรับปรุงการนำเสนอข่าวภาคค่ำประจำวัน ทางไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ทั้งรูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาข่าว ให้เป็นรูปแบบสมัยใหม่ ไม่น่าเบื่อหน่าย[2]

จากนั้นในปี พ.ศ. 2534 นายปีย์ทำสัญญาสัมปทานกับกรมการทหารสื่อสาร เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุข่าวสาร และการจราจร ให้ชื่อว่า จส.100 [3] ช่วงเดียวกันนั้น ได้ก่อตั้ง ศูนย์ข่าวแปซิฟิก เพื่อผลิตข่าวต้นชั่วโมงให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก (ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเรียกคืนเวลากลับไปผลิตเอง)

ถูกพาดพิงทางการเมืองแก้ไข

ในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552 นายปีย์กล่าวกับนายประมวล รุจนเสรี ผู้เขียนหนังสือ พระราชอำนาจ อ้างว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสในทำนองว่า ทรงอ่านหนังสือเล่มดังกล่าว และโปรดอย่างยิ่ง เนื่องจากเขียนได้ดีและถูกต้อง พร้อมทั้งยังอ้างต่อไปอีกว่า รับสั่งให้เชิญกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว ลงในบทอาเศียรวาทของหนังสือ อนึ่ง หนังสือพระราชอำนาจนี้ เป็นที่แพร่หลายในขณะนั้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จนถึงระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ[4]

[5][6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข