ปางเสน่หา เป็นบทประพันธ์ของ น้ำดอกไม้ สร้างเป็นละครโทรทัศน์ ผลิตโดย บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กำกับการแสดงโดย นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์

  • บทประพันธ์โดย : น้ำดอกไม้
  • บทโทรทัศน์โดย : ภาวิต
  • กำกับการแสดงโดย : นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์
  • ผลิตโดย : บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
  • ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.25 น. ทางช่อง 7 สี
  • เริ่มตอนแรก : วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 ออกอากาศต่อจากละคร หอบรักมาห่มป่า - วัน อังคาร ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
  • ออกอากาศอีกครั้งในช่วงบ่าย (ละครรีรัน) ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.00 น. - 14.55 น. และ ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 14.25 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
  • เริ่มออกอากาศอีกครั้งในช่วงบ่าย (ละครรีรัน) วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ออกอากาศต่อจากละคร มายาสีมุก - วัน อังคาร ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ปางเสน่หา
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
แสดงนำอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร
ธนพล นิ่มทัยสุข
พีชญา วัฒนามนตรี
กันต์ กันตถาวร
ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์
นวพล ภูวดล
ธัญสินี พรมสุทธิ์
อินทิรา เกตุวรสุนทร
กรรณาภรณ์ พวงทอง
นพพล พิทักษ์โล่พานิช
ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว
สุรวุฑ ไหมกัน
ภาษาต้นฉบับไทย ภาษาไทย
จำนวนตอน18 ตอน
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอน120 นาที/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศพ.ศ. 2555
23 มกราคม
พ.ศ. 2557
18 กันยายน (รีรัน) –
20 มีนาคม , 21 ตุลาคม (รีรัน)
แหล่งข้อมูลอื่น
[http://www.ch7.com เว็บไซต์]

นักแสดงแก้ไข

ปี 2555 2564
ออกอากาศ ช่อง 7 เอชดี
ชื่อเรื่อง ปางเสน่หา
ผู้สร้าง บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ประพันธ์ น้ำดอกไม้
บทโทรทัศน์ ภาวิต
ผู้กำกับ นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์
บทบาท หลัก
ร.ต.อ.เตชิต ธนพล นิ่มทัยสุข วศิน อัศวนฤนาท
เพชร / พอล กันต์ กันตถาวร ชนะพล สัตยา
ปรายดาว / เสียงหวาน พีชญา วัฒนามนตรี ปภาวดี ชาญสมอน
ศรีตรัง ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ อาภา ภาวิไล
บทบาท สมทบ
เดนิส หยาง อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
ปรกเดือน ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์
พิมพ์ลดา กรรณาภรณ์ พวงทอง กมลวรรณ ศตรัตพะยูน
ธนากรณ์ นพพล พิทักษ์โล่พานิช กุลธวัช บัวเจริญ
ศักดิ์สิทธิ์ นนทพันธ์ ใจกันทา
เจียง นวพล ภูวดล ปิติพน พรตรีสัตย์
ตรีทศ นันทศัย พิศลยบุตร ฐปนัท สัตยานุรักษ์
เกษรา ธัญสินี พรมสุทธิ์ ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์
เจนจิรา ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว ปิ่นทิพย์ อรชร
แซนดี้ ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ลุงสม นึกคิด บุญทอง ปราบ ยุทธพิชัย
ป้าจุรี ดารณีนุช โพธิปิติ เจเน็ต เขียว
ผู้กำกับเสนา สุรวุฑ ไหมกัน ณัฐนันท์ คุณวัฒน์
อ้อยใจ อินทิรา เกตุวรสุนทร อิงฟ้า เกตุคำ
จ่าธง วิภพ บางยี่ขัน ชัยธวัช สุฉันทะบุตร
พงษ์เทพ พงษ์ประยูร ราชอาภัย เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
อำนาจ สมชาย ศักดิกุล
วิญญาณลูกสาวเตชิต ด.ญ.ไลล่า เปรมกระสินธุ์ ด.ญ.ภูริชญา เอกวิธาพงศ์
ร.ต.อ.เตชิต (วัยเด็ก) ด.ช.สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ
ธนากรณ์ (วัยเด็ก) ด.ญ.ปริญญาพร ครามเขียว ด.ญ.อัญชิสา อินทร์โชติ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข