ประเทศโรมาเนียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศโรมาเนีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 2 15 17
  มวยสากลสมัครเล่น 1 1 2
  เรือแคนู 9 2 11
  จักรยาน 0 1 1
  ฟันดาบ 4 4 8
  ยิมนาสติก 5 5 10
  ยูโด 3 3 6
  เรือพาย 4 11 15
  ยิงปืน 1 1 2
  ว่ายน้ำ 3 1 4
  เทเบิลเทนนิส 1 2 3
  เทนนิส 2 3 5
  โปโลน้ำ 13 0 13
  ยกน้ำหนัก 3 1 4
  มวยปล้ำ 2 0 2

เหรียญรางวัล แก้

แบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา       รวม
  ยิมนาสติก 1 1 1 3
  ยิงปืน 1 0 0 1
  ยูโด 0 2 0 2
  ยกน้ำหนัก 0 1 1 2
  ฟันดาบ 0 1 0 1
รวม 2 5 2 9

แบ่งตามเพศ แก้

เพศ       รวม
ชาย 1 1 1 3
หญิง 1 4 1 6
รวม 2 5 2 9

แบ่งตามวัน แก้

วัน วันที่       รวม
1 28 กรกฎาคม 0 1 0 1
2 29 กรกฎาคม 0 0 0 0
3 30 กรกฎาคม 1 1 0 2
4 31 กรกฎาคม 0 0 2 2
5 1 สิงหาคม 0 1 0 1
6 2 สิงหาคม 0 0 0 0
7 3 สิงหาคม 0 1 0 1
8 4 สิงหาคม 0 0 0 0
9 5 สิงหาคม 1 0 0 1
10 6 สิงหาคม 0 0 0 0
11 7 สิงหาคม 0 1 0 1
12 8 สิงหาคม 0 0 0 0
13 9 สิงหาคม 0 0 0 0
14 10 สิงหาคม 0 0 0 0
15 11 สิงหาคม 0 0 0 0
16 12 สิงหาคม 0 0 0 0
รวม 2 5 2 9

แหล่งข้อมูลอื่น แก้