ประเทศโกตดิวัวร์ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศโกตดิวัวร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬาแก้ไข

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ยิงธนู 1 0 1
  กรีฑา 1 2 3
  ยูโด 1 0 1
  ว่ายน้ำ 1 1 2
  เทควันโด 0 1 1
  มวยปล้ำ 0 1 1
รวม 4 5 9