ธงชาติโกตดิวัวร์

ธงชาติโกตดิวัวร์ (ฝรั่งเศส: Drapeau de la Côte d'Ivoire) มีลักษณะเป็นธงสามสี กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสีแนวตั้ง 3 แถบ ได้แก่ สีส้ม สีขาว และ สีเขียว เรียงจากด้านคันธงไปยังด้านปลายธง แต่ละแถบกว้างเท่ากัน การออกแบบธงนี้ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณานิคมเดิม และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับธงชาติไอร์แลนด์ซึ่งใช้สีแบบเดียวกัน แต่ผิดกันที่การเรียงลำดับสีธงนั้นสลับที่กัน และสัดส่วนของธงชาติไอร์แลนด์นั้นยาวกว่าธงชาติโกตดิวัวร์ ธงนี้เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2502 ก่อนการประกาศเอกราชไม่นานนัก

โกตดิวัวร์
การใช้ธงชาติ และ ธงพลเรือน
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้1959
ลักษณะมีลักษณะเป็นธงสามสี ประกอบด้วยแถบสีแนวตั้ง 3 แถบ ได้แก่ สีส้ม สีขาว และ สีเขียว.

ธงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แก้

หลังการประกาศเอกราช ประเทศโกตดิวัวร์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวล้วนใช้ธงที่ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศสและสีพันธมิตรแอฟริกา สีที่โกตดิวัวร์ใช้ในธงชาตินั้น ประเทศไนเจอร์ก็ได้นำไปใช้ในธงชาติของตนด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรต่อกันของทั้งสองชาติ ความหมายของสีธงที่ทั้งสองใช้มีดังนี้[1]

  • สีส้ม หมายถึง ทุ่งหญ้าสะวันนาทางภาคเหนือของประเทศและความอุดมสมบูรณ์
  • สีขาว หมายถึง สันติภาพ
  • สีเขียว หมายถึง ความหวังและป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Présidence de la république de Côte d'Ivoire / Symboles / LES SYMBOLES". web.archive.org. 2017-01-31. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-01-31. สืบค้นเมื่อ 2023-11-22.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้