ประเทศลิทัวเนียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศลิทัวเนีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  กรีฑา 7 13 20
  แบดมินตัน 0 1 1
  บาสเกตบอล 12 0 12
  มวยสากลสมัครเล่น 2 0 2
  เรือแคนู 2 0 2
  จักรยาน 2 2 4
  ยิมนาสติก 1 1 2
  ยูโด 2 0 2
  ปัญจกีฬาสมัยใหม่ 1 2 3
  เรือพาย 3 1 4
  เรือพาย 2 1 3
  ยิงปืน 0 1 1
  ว่ายน้ำ 3 1 4
  มวยปล้ำ 2 0 2
รวม 39 23 62

เหรียญรางวัล แก้

แบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา       รวม
  ว่ายน้ำ 1 0 0 1
  ปัญจกีฬาสมัยใหม่ 1 0 0 1
  เรือแคนู 0 1 0 1
  มวยปล้ำ 0 0 1 1
  มวยสากลสมัครเล่น 0 0 1 1
รวม 2 5 2 9

แหล่งข้อมูลอื่น แก้