ประเทศลักเซมเบิร์กในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ลักเซมเบิร์กในโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30

ประเทศลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012


นักกีฬาแบ่งตามประเภทกีฬา แก้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  ยิงธนู 1 0 1
  จักรยาน 1 1 2
  ยูโด 0 1 1
  ยิงปืน 0 1 1
  ว่ายน้ำ 2 2 4
  เทเบิลเทนนิส 0 1 1
  เทนนิส 1 0 1
รวม 5 5 10

แหล่งข้อมูลอื่น แก้