ประเทศจิบูตีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ประเทศจิบูตี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 30 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม12 สิงหาคม ค.ศ. 2012

ผลการแข่งขัน แก้

  กรีฑา แก้

  • Mumin Gala (ชาย วิ่ง 5000 เมตร) ใช้เวลาทั้งสิ้น 13:50.26 (อันดับที่ 13)
  • Zourah Ali (หญิง 400 เมตร) ใช้เวลา 1:05.37 (อันดับที่ 7)

  ยูโด แก้

  • Sally Raguib(ประเภทหญิง 70 กก.)ไม่ผ่านเข้ารอบ

  ว่ายน้ำ แก้

  • Abdourahman Osman(ประเภทชาย 50 เมตร ท่าฟรีสไตล์)27.25 นาที

  เทเบิลเทนนิส แก้

  • Yasmin Farah (ประเภทหญิงเดี่ยว) ผล (จิบูตี) 0-4 (บราซิล)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้