ประเทศคาซัคสถานในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017

ประเทศคาซัคสถาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ณ ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [1] [2]

ประเทศคาซัคสถาน
ในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017
รหัสประเทศKAZ
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
ใน ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ
19–26 กุมภาพันธ์
เหรียญ
ทอง เงิน ทองแดง รวม
0 0 0 0
การเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

นักกีฬาประเทศคาซัคสถานมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  เคอร์ลิง 0 0 0
  ทวิกีฬา 0 0 0
  วิ่งสเกต 0 0 0
  วิ่งสเกตลู่สั้น 0 0 0
  สกีกระโดดไกล 0 0 0
  สกีลงเขา 0 0 0
  สกีลีลา 0 0 0
  สกีวิบาก 0 0 0
  สเกตลีลา 0 0 0
  สโนว์บอร์ด 0 0 0
  ฮอกกี้น้ำแข็ง 0 0 0
รวม 0 0 0

กีฬาเคอร์ลิงแก้ไข

นักกีฬาเคอร์ลิงของประเทศคาซัคสถานมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาเคอร์ลิงประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง

ประเภททีมชายแก้ไข

สัญลักษณ์
ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดออก
ประเทศ
คนโยน ชนะ แพ้ ได้ เสีย เบรก
ชนะ
เบรก
แพ้
เบรก
ว่าง
เบรก
สโตน
เข้าเป้า %
  จีน
  จีนไทเป
  ญี่ปุ่น
  คาซัคสถาน วิกเตอร์ คิม
  กาตาร์
  เกาหลีใต้
รอบพบกันหมด

ประเภททีมหญิงแก้ไข

สัญลักษณ์
ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดออก
ประเทศ
คนโยน ชนะ แพ้ ได้ เสีย เบรก
ชนะ
เบรก
แพ้
เบรก
ว่าง
เบรก
สโตน
เข้าเป้า %
  จีน
  ญี่ปุ่น
  คาซัคสถาน รามีนา ยูนิเชวา
  กาตาร์
  เกาหลีใต้
รอบพบกันหมด

กีฬาทวิกีฬาแก้ไข

กีฬาวิ่งสเกตแก้ไข

กีฬาวิ่งสเกตลู่สั้นแก้ไข

กีฬาสกีกระโดดไกลแก้ไข

กีฬาสกีลงเขาแก้ไข

กีฬาสกีลีลาแก้ไข

กีฬาสกีวิบากแก้ไข

กีฬาสเกตลีลาแก้ไข

กีฬาสโนว์บอร์ดแก้ไข

กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแก้ไข

นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของประเทศคาซัคสถานมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภททีมชาย ระดับดิวิชั่นสูงสุด และประเภททีมหญิง[3][4]

ประเภททีมชายแก้ไข

อันดับ
ทีม
เล่น ชนะ OW OL แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน
1   จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   คาซัคสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
15:30
13:30 (เวลาไทย)
เกาหลีใต้   15:30
13:30 (เวลาไทย)
  คาซัคสถาน สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
15:30
13:30 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   15:30
13:30 (เวลาไทย)
  จีน สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
12:30
10:30 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   12:30
10:30 (เวลาไทย)
  ญี่ปุ่น สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

ประเภททีมหญิงแก้ไข

อันดับ
ทีม
เล่น ชนะ OW OL แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน
1   จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   คาซัคสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   ฮ่องกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0


18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
12:00
10:00 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   12:00
10:00 (เวลาไทย)
  ญี่ปุ่น สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
15:30
13:30 (เวลาไทย)
จีน   15:30
13:30 (เวลาไทย)
  คาซัคสถาน สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
15:30
13:30 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   15:30
13:30 (เวลาไทย)
  เกาหลีใต้ สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
15:30
13:30 (เวลาไทย)
ฮ่องกง   15:30
13:30 (เวลาไทย)
  คาซัคสถาน สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
12:00
10:00 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   12:00
10:00 (เวลาไทย)
  ไทย สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Sapporo 2017". www.ocasia.org/. Olympic Council of Asia.
  2. "2017 Sapporo AWG sport entries by NOC". www.sapporo2017.org. 8th Sapporo Asian Winter Games Organizing Committee. 16 December 2016.
  3. "Entry list for hockey at the 2017 Asian Winter Games". www.nationalteamsoficehockey.com. National Teams of Ice hockey.
  4. Morgan, Liam. "Sapporo 2017 confirm entrants in men's and women's ice hockey tournaments". www.insidethegames.biz/. Dunsar Media Ltd.