ประเทศญี่ปุ่นในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017

ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 8 ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ณ ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [1] [2]

ประเทศญี่ปุ่น
ในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017
Flag of Japan.svg
รหัสประเทศJPN
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งญี่ปุ่น
ใน ซัปโปะโระ และ โอะบิฮิโระ
19–26 กุมภาพันธ์
เหรียญ
ทอง
0
เงิน
0
ทองแดง
0
รวม
0
การเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
auto
การเข้าร่วมในฤดูร้อน
การเข้าร่วมในฤดูหนาว
การเข้าร่วมในกีฬาเยาวชน

จำนวนผู้เข้าแข่งขันแก้ไข

นักกีฬาประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

กีฬา ชาย หญิง รวม
  เคอร์ลิง 5 5 10
  ทวิกีฬา 0 0 0
  วิ่งสเกต 0 0 0
  วิ่งสเกตลู่สั้น 10 10 20
  สกีกระโดดไกล 4 0 4
  สกีลงเขา 4 4 8
  สกีลีลา 4 4 8
  สกีวิบาก 4 4 8
  สเกตลีลา 6 6 12
  สโนว์บอร์ด 4 6 10
  ฮอกกี้น้ำแข็ง 23 21 44
รวม 69 65 134

กีฬาเคอร์ลิงแก้ไข

นักกีฬาเคอร์ลิงของประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาเคอร์ลิงประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง

ประเภททีมชายแก้ไข

สัญลักษณ์
ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดออก
ประเทศ
คนโยน ชนะ แพ้ ได้ เสีย เบรก
ชนะ
เบรก
แพ้
เบรก
ว่าง
เบรก
สโตน
เข้าเป้า %
  จีน
  จีนไทเป
  ญี่ปุ่น
  คาซัคสถาน วิกเตอร์ คิม
  กาตาร์
  เกาหลีใต้
รอบพบกันหมด

ประเภททีมหญิงแก้ไข

สัญลักษณ์
ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดออก
ประเทศ
คนโยน ชนะ แพ้ ได้ เสีย เบรก
ชนะ
เบรก
แพ้
เบรก
ว่าง
เบรก
สโตน
เข้าเป้า %
  จีน
  ญี่ปุ่น
  คาซัคสถาน รามีนา ยูนิเชวา
  กาตาร์
  เกาหลีใต้
รอบพบกันหมด

กีฬาทวิกีฬาแก้ไข

กีฬาวิ่งสเกตแก้ไข

กีฬาวิ่งสเกตลู่สั้นแก้ไข

กีฬาสกีกระโดดไกลแก้ไข

กีฬาสกีลงเขาแก้ไข

นักกีฬาสกีลงเขาของประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีลงเขา ประเภทชาย และประเภทหญิง

ประเภทชายแก้ไข

ประเภทหญิงแก้ไข

กีฬาสกีลีลาแก้ไข

นักกีฬาสกีลีลาของประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีลีลา ประเภทชาย และประเภทหญิง

ประเภทชายแก้ไข

ประเภทหญิงแก้ไข

กีฬาสกีวิบากแก้ไข

นักกีฬาสกีวิบากของประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสกีวิบาก ประเภทชาย และประเภทหญิง

ประเภทชายแก้ไข

ประเภทหญิงแก้ไข

กีฬาสเกตลีลาแก้ไข

นักกีฬาสเกตลีลาของประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาสเกตลีลา ประเภทชาย ประเภทหญิง และประเภทผสม

ประเภทชายแก้ไข

นักกีฬา รายการ ชอร์ท โปรแกรม ฟรี โปรแกรม รวม
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
โชมะ อูโนะ บุคคลชาย
ทากะฮิโตะ มูระ

ประเภทหญิงแก้ไข

นักกีฬา รายการ ชอร์ท โปรแกรม ฟรี โปรแกรม รวม
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
ซาโตโกะ มินาฮะระ บุคคลหญิง
ริกะ ฮอนโกะ

ประเภทผสมแก้ไข

นักกีฬา รายการ ชอร์ท โปรแกรม/
ชอร์ท แดนซ์
ฟรี โปรแกรม/
ฟรี แดนซ์
รวม
คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ
มิอุ สุซะกิ / เรียวอิชิ คิฮะระ คู่ผสม
นารุมิ ทากะฮะชิ / เรียว ชิบะตะ
คานะ มุระโมะโตะ / คริส รีด ไอซ์แดนซิ่ง
อิบูกิ โมะริ / เคนทะโระ สุซูกิ

กีฬาสโนว์บอร์ดแก้ไข

กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแก้ไข

นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของประเทศญี่ปุ่นมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันรายการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภททีมชาย ระดับดิวิชั่นสูงสุด และประเภททีมหญิง[3][4]

ประเภททีมชายแก้ไข

อันดับ
ทีม
เล่น ชนะ OW OL แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน
1   จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   คาซัคสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
19:00
17:00 (เวลาไทย)
ญี่ปุ่น   19:00
17:00 (เวลาไทย)
  จีน สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
19:00
17:00 (เวลาไทย)
ญี่ปุ่น   19:00
17:00 (เวลาไทย)
  เกาหลีใต้ สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
12:30
10:30 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   12:30
10:30 (เวลาไทย)
  ญี่ปุ่น สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

ประเภททีมหญิงแก้ไข

อันดับ
ทีม
เล่น ชนะ OW OL แพ้ ได้ เสีย ต่าง คะแนน
1   จีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   คาซัคสถาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   เกาหลีใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   ฮ่องกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   ไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0


18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
12:00
10:00 (เวลาไทย)
คาซัคสถาน   12:00
10:00 (เวลาไทย)
  ญี่ปุ่น สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
19:00
17:00 (เวลาไทย)
ญี่ปุ่น   19:00
17:00 (เวลาไทย)
  เกาหลีใต้ สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
19:00
17:00 (เวลาไทย)
ญี่ปุ่น   19:00
17:00 (เวลาไทย)
  ฮ่องกง สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
19:00
17:00 (เวลาไทย)
ไทย   19:00
17:00 (เวลาไทย)
  ญี่ปุ่น สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
19:00
17:00 (เวลาไทย)
ญี่ปุ่น   19:00
17:00 (เวลาไทย)
  จีน สนามกีฬาในร่มสึกิซะมุ
v

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Sapporo 2017". www.ocasia.org/. Olympic Council of Asia.
  2. "2017 Sapporo AWG sport entries by NOC". www.sapporo2017.org. 8th Sapporo Asian Winter Games Organizing Committee. 16 December 2016. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-12-20. สืบค้นเมื่อ 2017-01-29.
  3. "Entry list for hockey at the 2017 Asian Winter Games". www.nationalteamsoficehockey.com. National Teams of Ice hockey.
  4. Morgan, Liam. "Sapporo 2017 confirm entrants in men's and women's ice hockey tournaments". www.insidethegames.biz/. Dunsar Media Ltd.