บุณย์ เจริญไชย

บุณย์ เจริญไชย เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.29, ครม.30) เป็นนักการทูตประจำประเทศฝรั่งเศส มีบุตรชาย นายกฤษณ์ เจริญไชย

บุณย์ เจริญไชย
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2507
ก่อนหน้า กฤช ปุณณกันต์
ถัดไป มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ​18 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
เสียชีวิต 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (84 ปี)

ประวัติแก้ไข

บุณย์ เจริญไชย เป็นบุตรของขุนอนุการสกลรัฐ (กาทอน เจริญไชย) กับนางกาไวย อนุการสกลรัฐ เป็นชาวอำเภอเลิงนกทา จังหวัดสกลนคร เป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่สอบได้ที่ 1 ของทุนไปเรียนต่างประเทศถึง 3 ทุน แต่เขาเลือกไปเรียนกฎหมายที่ฝรั่งเศส หลังจบการศึกษานายบุณย์ เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกอัคราชทูตหลายประเทศ อาทิ กรุงปารีส ฝรั่งเศส อินเดีย[1]

บุณย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี พ.ศ. 2502[2] และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2506[3] ภายหลังการถึงแก่อสัญญกรรมของจอมพลสฤษดิ์ จนกระทั่งเขาลาออกจากตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2507[4]

บุณย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[5] หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นการยึดอำนาจและขับไล่รัฐบาลชุดที่มีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คนดีๆ ในกระทรวงการต่างประเทศ
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๑๔ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออกและตั้งรัฐมนตรี (นายบุณย์ เจริญชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลาออก และตั้ง พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)
  5. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา