บางระจัน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บางระจัน เป็นค่ายป้องกันตัวเองของชาวเมืองวิเศษชัยชาญ ในสมัยการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง

นอกจากนี้ ยังสามารถหมายถึง